Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19031,Sztabkowski-Marek-Grzegorz.html
2021-05-07, 03:49

Sztabkowski Marek Grzegorz

Marek Grzegorz Sztabkowski, ur. 28 III 1950 w Giżycku. Uczeń ZSZ w Kętrzynie.

W l. 70. pracownik fizyczny Żeglugi Mazurskiej w Giżycku, następnie do 1976 Państwowego Ośrodka Maszynowego tamże; w 1976 odmówił podpisania listu potępiającego strajkujących robotników. 1976-1983 spawacz w ŻM.

Od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego w ŻM, następnie przewodniczący/wiceprzewodniczący KZ; od X 1980 wiceprzewodniczący MKZ Giżycko, od XII 1980 przewodniczący MKZ, II-V 1981 tymczasowy przewodniczący MKZ Pojezierze, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze, członek Prezydium ZR (do XI 1981). Od VIII 1981 przewodniczący Zarządu Oddziału Miejskiego „S” Giżycko, negocjator, sygnatariusz porozumienia ws. przekazania nowego budynku KW PZPR w Suwałkach na cele służby zdrowia.

13 XII 1981 zatrzymany w siedzibie Oddziału Miejskiego „S” Giżycko (zabarykadował się i stawiał czynny opór), internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, Białymstoku, ponownie w Suwałkach, 10 III 1982 zwolniony. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

Od II 1983 na emigracji w Kanadzie.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Suwałkach w ramach KE krypt. Gruby.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Giżycko

Opcje strony