Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szulgit Maciej

Maciej Szulgit, ur. 2 IV 1960 w Świętochłowicach. Ukończył Technikum Budowlane w Raciborzu. 1981-1984 student Wydz. Budownictwa Politechniki Śląskiej Filia w Rybniku.

X-XII 1981 w SZSP. W XII 1981 uczestnik strajku studenckiego na PŚ solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, od strajku członek NZS.

1982-1984 członek RKK w Katowicach; 1982-1983 kolporter m.in. na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego pism podziemnych: „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Szerszeń”, „Wola”, książek, kurier z materiałami poligraficznymi z Warszawy; uczestnik podziemnego szkolenia drukarskiego w Warszawie, 1983-1984 drukarz „Tygodnika Mazowsze”, drukarz i członek zespołu redakcyjnego „Szerszenia” (we własnym mieszkaniu oraz prywatnych mieszkaniach w Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu i Boruszowicach); organizator szkoleń drukarskich w Katowicach, Sosnowcu i Mikołowie. 2 III 1984 po rewizji samochodu zatrzymany, przetrzymywany w RUSW w Rybniku, 3 III 1984 aresztowany, 6 III 1984 przewieziony do AŚ w Katowicach, 3 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii; zawieszony w prawach studenta, w VIII 1984 przywrócony, w XI 1984 po wszczęciu na wniosek prorektora ds. dydaktyki zawieszonego postępowania dyscyplinarnego zrezygnował z dalszej nauki. W I 1985 zatrudniony w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Rybniku Oddział w Wodzisławiu Śl., II-X 1985 kierowca w Kolumnie Transportu Sanitarnego tamże.

Od 13 XI 1985 na emigracji w Australii; I-VI 1986 pracownik K&J Fabrication w Sydney, następnie do 1988 prace dorywcze, od 1989 właściciel firmy ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. Building Maintenance Services w Sydney. 1982-1984 rozpracowywany przez KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Biuletyn.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry