Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szwajcer Piotr Jakub

Piotr Jakub Szwajcer, ur. 17 VIII 1959 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Psychologii

(1985).

Od 1977 współpracownik KOR, następnie KSS KOR. 1977-1979 drukarz i introligator w wydawnictwie NOWa, organizator działalności wydawniczej, transportu, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, od 1978 lokali, od 1979 ogólnopolskiej sieci kolportażu NOWej.

We IX 1980 współinicjator Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS; do 13 XII 1981 prowadził w Warszawie sieć kolportażu dla bibliotek „S” i NZS z centralnym punktem przy ul. Szpitalnej. W XII 1981 członek Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 – 10 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1989 organizator pracy zespołu redakcyjnego NOWej, od 1983 również autor publikacji; organizator ogólnopolskiej sieci kolportażu niezależnych wydawnictw: książek, prasy, znaczków poczt podziemnych, kaset audio i wideo, mikrofilmów i in.; wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom.

1988-1990 członek założyciel, działacz Stowarzyszenia Wydawców Prywatnych i Niezależnych. 1989-1990 organizator, współwłaściciel hurtowni książek niezależnych wydawców pn. Stowarzyszenie Wolnego Słowa. 1989-1990 członek założyciel, członek władz I kadencji Polskiej Izby Książki oraz członek założyciel, członek władz I kadencji Towarzystwa Opieki nad Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Instytutu Literackiego w Paryżu. Od 1990 współwłaściciel, następnie właściciel wydawnictwa CiS. W 1990 sygnatariusz deklaracji założycielskiej ROAD. Tłumacz z języka angielskiego.

Autor wielu artykułów – analiz i omówień nt. rynku wydawniczego, głównie w miesięczniku branżowym „Notes Wydawniczy”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

19 IV 1979 – 5 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO, od 3 IV 1986 przez DUSW Warszawa-Wola, od 20 XI 1986 DUSW Mokotów w ramach SOS, od 25 VII 1980 w ramach SOR, od 11 XI 1983 w ramach KE krypt. Zegarek.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry