Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymonik Jadwiga

Jadwiga Szymonik, ur. 1 II 1948 w Łosicach k. Wrocławia. Ukończyła Technikum Handlowe w Oleśnicy (1966).

1966–1970 kierownik sklepu w Spółdzielni Ogrodniczej we Wrocławiu, 1970–1971 sekretarka w Lotniczych Zakładach Naukowych tamże, 1971–1974 pracownik administracyjny w Wojewódzkim Biurze Projektów tamże, 1974–1978 w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Obiektów Kultury tamże, od 1978 pracownik Politechniki Wrocławskiej, do IX 1980 specjalista w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych PWr., od X 1980 pracownik „S”, 22 XII 1981 – 1989 specjalista w pionie ds. studenckich, od 1989 ponownie pracownik „S”.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w IIChiUC PWr., od 1 X 1980 sekretarka Komitetu Założycielskiego PWr., od 13 XII 1980 KZ; 1980–1981 organizatorka i koordynatorka na PWr. kolportażu niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolnośląska”, „Z Dnia na Dzień”, „Komunikaty” PWr., „Informacje” PWr. oraz książek.

13–15 XII 1981 uczestniczka strajku w Gmachu Nowym Elektrycznym (D-1) PWr, członek KS ds. łączności i informacji. 1982–1989 współorganizatorka i koordynatorka podziemnych struktur opozycyjnych na PWr., m.in. TKZ i Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej. Organizatorka sieci kolportażu podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Informacyjny” PWr. oraz książek Instytutu Literackiego w Paryżu i NOW-ej; odpowiedzialna za wymianę informacji i materiałów, sprawozdawczość finansową; organizatorka materiałów poligraficznych (farby, sita, papier, maszyny drukarskie), zarządzanie finansami: zbiórek składek, wypłat zasiłków statutowych, organizatorka paczek żywnościowych, ubraniowych, pomocy finansowej internowanym, aresztowanym i ich rodzinom. Organizatorka skrzynek kontaktowych, mieszkań dla ukrywających się, koordynatorka sieci kurierów wydawnictw podziemnych PWr., łączniczka ze środowiskiem studenckim (przekazywała informacje o zatrzymaniach, skreśleniach z listy studentów, postępowaniach dyscyplinarnych na PWr.). 1982–1990 działaczka RKS Dolny Śląsk, odpowiedzialna za dystrybucję materiałów i łączność z kurierami. 1983–1987 współpracowniczka SW (za pośrednictwem Wojciecha Myśleckiego i Jana Pawłowskiego).

Od 1 IX 1989 członek KZ, 1998–2002 członek prezydium, 2002–2006 wiceprzew, od 2006 wiceprzew. i sekretarz, VIII 2013 – III 2014 p.o. przew., od 2014 wiceprzew. 1992–1993 i 2001–2005 dyr. biura poselskiego Marka Muszyńskiego. Od 2002 przew. KO Administracji Centralnej PWr. Od 2006 delegatka na WZD Regionu Dolny Śląsk.

Inicjatorka powstania tablic pamiątkowych poświęconych Tadeuszowi Huskowskimu (1990) oraz Tadeuszowi Kosteckiemu (2002). Odpowiedzialna za realizację budowy oraz pozyskiwanie środków finansowych na budowę pomnika „Wszystkim współtwórcom, obrońcom i bohaterom Solidarności” (2001).

Redaktorka nacz. publikacji Wyboista droga do wolności. „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej 1980–2005 (2005). Współautorka książki i płyty Wielki Adwent narodu (2006).

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolnosci i Solidarności (2019), Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2006), medalem Zawsze Solidarni (2005), wyróżniona tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność (2009).

Agnieszka Klarman, Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry