Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śliwka Piotr

Piotr Śliwka, ks., ur. 17 V 1956 w Środzie Śląskiej. Absolwent Papieskiego Wydz. Teologicznego we Wrocławiu (1981).

1981-1984 wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, 1984-1987 w parafii św. Jakuba w Sobótce, 1987-1989 w parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie.

Od IX 1980 współorganizator struktur „S”, odprawiał nabożeństwa w intencji ludzi pracy, organizator spotkań, udostępniał lokal przy kościele. 1980-1989 współpracownik wałbrzyskiego i wrocławskiego KIK.

Po 13 XII 1981 nadal wspierał „S”, otaczał opieką duszpasterską rodziny internowanych i represjonowanych, organizował wypoczynek dla dzieci opozycjonistów, organizator konferencji edukacyjnych o charakterze patriotycznym. 1981-1982 współpracownik Karola Modzelewskiego i Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. 1981-1989 odprawiał Msze za Ojczyznę; kapelan Duszpasterstwa Ludzi Pracy; w 1984 i 1987-1989 organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; 1985-1989 kolporter pism podziemnych: „Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz książek paryskiej „Kultury”, NOWej, ulotek, znaczków poczt podziemnych i innych materiałów na terenie Dolnego Śląska (w każdej prowadzonej przez niego parafii działał punkt kolportażowy). 1988-1989 współzałożyciel pisma „Żółw” w Nowej Rudzie, odpowiedzialny za przepisywanie, druk, dostawy sprzętu i materiałów poligraficznych, sam konstruował maszyny drukarskie i udostępniał lokal na plebanii w Nowej Rudzie.

W 1989 zaangażował się w powstanie Bloku Wyborczego „S” w Nowej Rudzie i KO Ziemi Kłodzkiej. 1989-1991 wikariusz w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie, 1991-1993 proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca w Kwietnikach, 1993-2007 parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu; 2005-2007 asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej; od 2005 referent Wydz. Gospodarczego Świdnickiej Kurii Biskupiej; od 2007 proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca w Świdnicy; od 2008 dyr. Muzeum Diecezjalnego w Świdnicy i archiwista diecezjalny.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2006).

Do 7 XI 1989 rozpracowywany przez Ref. IV RUSW w Nowej Rudzie w ramach SOS.

Agnieszka Klarman

Region Jelenia Góra, Bogatynia

Opcje strony

do góry