Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19111,Swierczek-Stanislaw.html
2022-07-07, 17:52

Świerczek Stanisław

Stanisław Świerczek, ur. 23 VII 1936 w Jodłowej k. Jasła. Ukończył Technikum Ogrodnicze w Tarnowie (1964).

1965-1975 zatrudniony w Centrali Nasiennej w Jaśle, 1975-1985 w Stacji Unasieniania Zwierząt w Zimnej Wodzie; prowadził też własne gospodarstwo rolne w Szebniach. Członek ZHP. 1965-1985 szeregowy członek związków zawodowych, 1975-1985 członek Rady Pracowniczej w Stacji Unasieniania Zwierząt. W l. 80. w ZSL.

Do 13 XII 1981 członek „S” RI, przewodniczący Zarządu Gminnego w Jaśle. W 1982 członek lokalnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” RI. Od 1985 na rencie.

Michał Kalisz

Region Podkarpacie, Jasło

Opcje strony