Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Świerczewski Tadeusz

Tadeusz Świerczewski, ur. 9 IX 1942 w Warszawie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Inżynierii Sanitarnej (1973).

W 1951 usunięty dyscyplinarnie ze szkoły za odmowę zdjęcia z szyi krzyżyka. Od pocz. l. 60. uczestnik spotkań nieformalnego klubu dyskusyjnego we Wrocławiu (prowadzonego m.in. przez Monikę Zalewską-Ćwikowską, Teresę Czarnecką, Jerzego Bauera i Jerzego Kiełka).

1964–1973 kierownik działu produkcji w Przedsiębiorstwie Montażu Konstrukcji Stalowych, Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych Mostostal we Wrocławiu.

 W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich we Wrocławiu, wydrukował 3 tys. egz. listu do studentów autorstwa Ryszarda Krasnodębskiego, który podjął solidarnościową głodówkę. 1973–1975 kierownik w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych we Wrocławiu, 1975–1977 we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, 1977–1978 w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy, 1978–1982 gł. projektant w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Akademii Medycznej we Wrocławiu.

III 1978 – 1979 kolporter wydawnictw NOW-ej; 1979–1989 autor (ps. Brat), drukarz i kolporter niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ, jesienią 1980 organizator komitetów założycielskich we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku (m.in. Wałbrzych, Świdnica, Jelenia Góra); w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. Jesienią 1981 organizator zaplecza materiałowo-lokalowego na wypadek sytuacji kryzysowej w kraju.

13–15 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajków w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK i Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu. Od 13 XII 1981 współorganizator RKS Dolny Śląsk. 14 XII 1981 –VI 1982 współorganizator wydawania i kolportażu podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień... (w jego mieszkaniu znajdowała się jedna z drukarni), XII 1981 – IX 1982 podziemnych struktur zakładowych „S” we Wrocławiu i okolicach oraz sieci ich łączności z RKS (odpowiedzialny za kontakty z zakładami pracy, od VI kierownik-koordynator tzw. Zgrupowania Brata, tj. grupy zrzeszającej większość wrocławskich zakładów); V – IX 1982 członek RKS. 14 XII 1981 – 5 X 1982 organizator działalności kontrwywiadowczej (nasłuchy SB i MO), łączności satelitarnej oraz podziemnego Radia „S”. V – VI 1982 współzałożyciel SW (pomysłodawca nazwy), w l. 80. współorganizator oddziałów SW w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. 13 i 28 VI oraz 31 VIII 1982 gł. organizator manifestacji we Wrocławiu. VI – X 1982 organizator druku podziemnych pism „Solidarność Walcząca” i „Biuletyn Dolnośląski”. 1982–2002 na rencie. 5 X 1982 zatrzymany, 7 X internowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, bity podczas przesłuchań, 26 X aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 27 I 1983 zwolniony (28 I postępowanie zawieszono), nast. leczony w szpitalu pod stałym nadzorem SB; 25 VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1984–1990 ponownie organizator druku „Solidarności Walczącej” i „Biuletynu Dolnośląskiego”. 1984–1988 wielokrotnie zatrzymywany, karany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń. 1984–1990 organizator kolportażu w ramach SW na terenie całego kraju, autor (ps. Or, Brat) w podziemnych pismach, m.in. „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”, „Aspekt”, „Replika”.

XI 1989 – I/II 1990 wydawca „Gazetki Osiedlowej Komitetu Obywatelskiego Osiedla Zalesie-Zacisze”. Od 1990 rzeczoznawca ochrony i konserwacji zabytków oraz rzeczoznawca budowlany; od 2002 na emeryturze. Od 2003 właściciel Autorskiej Pracowni Projektowej we Wrocławiu.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Medalem Pro Patria (2013).

10 V 1982 – 28 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Rogacz.

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry