Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuranda Tadeusz

Tadeusz Kuranda, ur. 1 II 1955 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej tamże (1976).

1976-1980 asystent, marynarz w Przedsiębiorstwie Państwowym Żegluga na Odrze we Wrocławiu. Od 1979 współpracownik niezależnego ruchu wydawniczego, grafik podziemnych wydawnictw Wrocławia i Dolnego Śląska: zamieszczał rysunki w „Biuletynie Dolnośląskim”, projektował plakaty związane z działaniami demokratycznej opozycji, m.in. wzywające do bojkotu wyborów parlamentarnych w 1980.

26 VIII – 1 IX 1980 uczestnik strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu, drukarz MKS tamże. Od IX 1980 w „S”. 1980-1982 etatowy drukarz, instruktor szkoleń drukarskich w MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk, kierownik redakcji technicznej (autor rys., grafik, autor reportaży) niezależnego pisma „Solidarność Dolnośląska”.

13-15 XII 1981 uczetsnik strajku w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu i Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel tamże, następnie w ukryciu. 31 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie, 23 VII 1982 zwolniony. 30 XI 1982 formalnie zwolniony z pracy w ZR Dolny Śląsk. 1982-1989 współpracownik podziemnych wydawnictw, składacz, drukarz, kolporter niezależnych pism, autor projektów graficznych – winiet, karykatur, rysunków satyrycznych zamieszczanych m.in. na łamach „Tematów”, „Walki”, „Nowej Republiki”.

20 XI 1980 – 16 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Kurant; 12 X 1988 – 26 X 1989 przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Grafomani.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2022).

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry