Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19131,Talaga-Czeslaw.html
2023-06-02, 00:24

Talaga Czesław

Czesław Talaga, ur. 5 VIII 1938 w Stróżach, k. Nowego Sącza. Ukończył Technikum Budowlane w Krzeszowicach (1957).

1957–1959 górnik w KWK Kościuszko-Nowa w Jaworznie, 1959–1961 zasadnicza służba wojskowa, 1961–1982 operator dźwigu, likwidator wypadków komunikacyjnych w Zakładzie Transportu i Sprzętu Specjalnego w MPK w Krakowie (zajezdnia tramwajowa w Podgórzu).

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ. Od III 1981 w KOWzP w Krakowie/od 9 X w Krakowskim KOWzP.

13–15 XII 1981 współorganizator, członek KS podczas strajku w zajezdni MPK w Krakowie-Łagiewnikach. 23 XII 1981 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Krakowie i AŚ tamże, 130 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu (w 1982 współzałożyciel z Hubertem Błaszczykiem podziemnego pisma „Politykier”) i Strzelinie; w III 1982 zwolniony z pracy; 21 VI 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983–1985 brak możliwości zatrudnienia, prace dorywcze; 1983–1985 redaktor, drukarz, kolporter podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Zakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ «S» MPK Kraków”, udostępniał dom na druk. Od 1983 udostępniał dom na spotkania działaczy podziemia; uczestnik demonstracji rocznicowych (m.in. 3 V i 13 X śmierć Bogdana Włosika). 3 V 1985 aresztowany za udział w uroczystościach 3 V w Krakowie, osadzony w areszcie WUSW, AŚ i ZK w Krakowie, 3 VII 1985 zwolniony. Kilkukrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1985–1993 kierownik Zakładu Stolarskiego w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy Usługowo-Produkcyjnej Azet w Krakowie.

W 1992 współzałożyciel, wiceprzew., skarbnik, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach 1993––2008 właściciel Zakładu Stolarskiego; od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), medalem Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności (2010).

12 XII 1981 – 28 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Zajezdnia; 20 IV 1984 – 21 III 1989 w ramach SOR krypt. Prezes.

 

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony