Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19149,Tatko-Chruszczynska-Bozena-Barbara.html
2023-12-11, 14:03

Tatko-Chruszczyńska Bożena Barbara

Bożena Barbara Tatko-Chruszczyńska, ur. 3 X 1954 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (licencjat 1999).

1968-1978 pracowniczka Warszawskich Hut Szkła w Ożarowie, 1978-1984 Zakładów Mechanicznych Ursus.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w ZM Ursus. Od IX 1980 w „S”, oddelegowana do pracy w Komisji Fabrycznej „S”; sekretarka Zbigniewa Janasa.

1981-1982 przepisywaczka tekstów dla prasy podziemnej, 1982-1986 wykonawczyni matryc do niezależnego „Wolnego Głosu Ursusa”. 1981/1982-1986 kolporterka niezależnej prasy, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, w ZM Ursus, działaczka podziemnych struktur „S”; łączniczka ukrywającego się Z. Janasa; w 1985 kurierka do Biura „S” w Paryżu. 30 VIII – XII 1982 zatrzymana z ulotkami i naklejkami na demonstrację rocznicową 31 VIII, przetrzymywana w aresztach tymczasowych w Warszawie, internowana w

Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Darłówku. 8 VI – 24 VII 1984 aresztowana i przetrzymywana w Areszcie Tymczasowym SUSW, następnie w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniona na mocy amnestii. W 1984 zwolniona z pracy. 1984-1985 pracowniczka Teatru Polskiego w Warszawie.

Od 1986 we Francji, 1986-1990 pracowniczka Biura „S” w Paryżu. Od 1990 w Polsce. 1990-1992 pracowniczka różnych spółek, od 1992 urzędniczka w Urzędzie M.St. Warszawa. 1990-1993 w KLD, 1993-1994 w UD, 1994-2001 w UW, następnie w PO. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Od 20 I 1983 rozpracowywana przez Wydz. V KS MO w ramach KE krypt. Ton; od 14 II 1985 w ramach SOR krypt. Rebus.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony