Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19151,Taylor-Jacek.html
2021-02-27, 22:51

Taylor Jacek

Jacek Taylor, ur. 25 IX 1939 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydz. Prawa (1962).

1968-1996 adwokat w Gdańsku. 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża w Gdańsku i KSS KOR, obrońca w procesach politycznych.

W VIII 1980 wspomagał strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W XII 1980 współzałożyciel KOWzP przy KKP, współzałożyciel Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami Patronat, od 1989 wiceprezes.

Po 13 XII 1981 przez kilka miesięcy w ukryciu, następnie obrońca w procesach politycznych (bronił m.in. Lecha Wałęsę, Andrzeja Gwiazdę, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Adama Michnika, Władysława Frasyniuka); w l. 80. członek Zarządu Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja, w 1987 współzałożyciel Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, podzespół ds. reformy prawa i sądów.

1989-1992 członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, 1990-1991 w Politycznym Komitecie Doradczym przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, 1991-1994 w UD, przewodniczący w woj. gdańskim, 1991-1993 członek Prezydium Rady Krajowej UD, 1994-2001 członek Rady Krajowej UW. 1991-1997 poseł RP z list UD/UW, 1997-2001 kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Jerzego Buzka, 1998-2002 radny miasta Sopotu, 2001-2004 prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, 2003-2009 zarządzał Fundacją Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich, od 2004 na emeryturze. W 2007 jako pełnomocnik Prezydenta Gdańska zakładał Europejskie Centrum Solidarności. Od II 2008 nadal przedstawiciel ministra skarbu w radzie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie; od 2010 członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, członek rady ECS i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

31 III 1979 – 17 X 1989 rozpracowywany przez Wydział III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Mecenas.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony