Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19152,Tchorzewski-Krzysztof.html
2021-03-03, 03:00

Tchórzewski Krzysztof

Krzysztof Tchórzewski, ur. 19 V 1950 w Rzążewie k. Siedlec. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny (1974).

1974-1990 kolejno inżynier-elektromonter, z-ca zawiadowcy odcinka energetycznego, kontroler urządzeń energetycznych, z-ca naczelnika oddziału, naczelnik oddziału PKP Siedlce. 1968-1972 w ZSP. 1977-1989 kolporter niezależnej prasy i książek w miejscu pracy. Od 1978 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 1985-1988 sekretarz, 1998-1990 prezes oddziału siedleckiego.

W 1980 założyciel „S” w węźle PKP Siedlce, delegat na Walne Zgromadzenie Oddziału. W 1981 uczestnik rozmów „S” PKP z władzami. 16 XI 1981 – 1989 przewodniczący oddziału siedleckiego Regionu Mazowsze, 2 XII 1981 sygnatariusz porozumienia o zasadach współpracy z wojewodą siedleckim, 5-6 XII 1981 delegat na zjazd Regionu. Przed 13 XII 1981 wywiózł z Warszawy archiwum „S” RI (przechowywał je do 1989).

1982-1985 dostawca papieru dla siedleckich pism podziemnych („Wiadomości Podlaskie”, „Osa”), przedstawiciel Siedlec w spotkaniach MRKS. 1982-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

1989-1990 członek zarządu siedleckiego KO, współwydawca jego organu „Nasz Czas”. W 1989 wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej woj. siedleckiego w wyborach. 1990-1999 współzałożyciel i prezes oddziału siedleckiego PC, 1993-1997 wiceprezes PC, 1997-1999 przewodniczący Zarządu Głównego. 1990-1993 wojewoda siedlecki, 1990-1991 poseł RP z listy PC. 1994-1995 prezes drukarni Interpoligrafia w Warszawie. 1996-1997 dyr. spółki remontowo-budowlanej Srebrna. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. 1999-2001 współzałożyciel i sekretarz generalny PPChD, 2001-2003 sekretarz generalny partii SKL/Ruch Nowej Polski. 2001-2005 członek zarządu i dyr. ekonomiczno-finansowy w spółce PKP Energetyka. 2002-2006 radny sejmiku woj. mazowieckiego z ramienia PiS, od 2004 członek tej partii i jej komitetu politycznego. Od 2005 w składzie Krajowej Rady Katolików Świeckich. Od 2007 poseł RP z listy PiS, wiceprzewodniczący, następnie sekretarz Klubu Parlamentarnego. W 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987), Krzyżem Kawalerskim (2001) i Oficerskim (2005) Orderu Odrodzenia Polski.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony