Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19174,Tokarczuk-Antoni-Justyn.html
2023-01-26, 22:59

Tokarczuk Antoni Justyn

Antoni Justyn Tokarczuk, ur. 14 IV 1951 w Nowej Wsi Lęborskiej. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozoficzno-Społeczny (1974).

1974-1975 pracownik Zakładów Elektromaszynowych w Poniatowej, od 1975 Zakładów Rowerowych Predom Romet w Bydgoszczy. 1969-1971 w ZSP. 1974-1980 członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w Romecie, członek KS; członek MKS; od IX 1980 w „S”, sekretarz MKZ w Bydgoszczy, następnie wiceprzewodniczący MKZ ds. propagandy; w VI, VII i VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek i sekretarz KK. X 1980 – V 1981 redaktor nacz. niezależnego czasopisma „Wolne Związki”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, od 28 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, zwolniony 22 XII 1982. Po wyjściu do 1987 pozbawiony możliwości pracy, zajmował się uprawą owoców. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom, inwigilowany (m.in. podsłuch w mieszkaniu). 1983-1988 działacz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, do 1989 współorganizator, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. Od 1985 współpracownik RKK Regionu Bydgoskiego, odpowiedzialny za kontakty z „S” w Gdańsku. 1987-1988 kierownik biura Oddziału Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Bydgoszczy. 1987 – X 1989 członek KKW.

W XII 1988 organizator, od V 1989 przewodniczący Regionalnego KO w Bydgoszczy; członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, współorganizator kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1991 senator RP. W XI 1989 delegat na II WZD „S” Regionu Bydgoskiego. 1989-1990 dyr. Biura Profesjonalnych Usług Ekonomiczno-Prawniczych i Marketingu w Bydgoszczy. 1990-1997 wiceprezes, 1997-1999 prezes PC. 1991-1992 wojewoda bydgoski. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. 1993-1994 pracownik Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, 1994-1999 dyr. nacz., prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Budopol tamże. 1998-2001 radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 1999-2001 minister ochrony środowiska w rządzie Jerzego Buzka. Od 1999 prezes PPChD. W 2001 przewodniczący Rady Politycznej SKL. 2002-2004 współwłaściciel spółki Ekopartner w Bydgoszczy, od VIII 2004 dyr. Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie tamże. W 2003 prezes Bydgoskiego Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz.

Odznaczony medalem Prezydenta Republiki Litwy za wspieranie jej dążeń niepodległościowych (1996), Złotym Krzyżem Zasługi (1999).

 

Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony