Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19177,Tolloczko-Krzysztof.html
2023-09-21, 10:22

Tołłoczko Krzysztof

Tołłoczko Krzysztof, ur. 25 III 1954 we Wrocławiu. 1980–1988 student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

1981–1986 w podziemnym wydawnictwie Krąg, pocz. składacz, późn. drukarz, kierowca; gł. organizator potajemnego druku w państwowych drukarniach (ok. 50 książek) i ich składu w prywatnych mieszkaniach; do współpracy wciągnął grupę zaprzyjaźnionych studentów PWST. 1983–1985 pomagał w poligrafii oficynie Wydawnictwo Mirosława Dakowskiego – druk tekstów dostarczonych przez M. Dakowskiego w Kobyłce w domu państwa Wąsowskich. 3 V 1982 po niezależnej manifestacji zatrzymany przez MO z torbą wydawnictw podziemnych, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu. 21 X 1983 zatrzymany za przewożenie samochodem wydawnictw podziemnych, 26 XI 1984 warunkowe umorzenie postępowania przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. 14 VI 1985 aresztowany w czasie akcji SB przeciw Wydawnictwu Krąg, 24 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. Po wyjściu nie wrócił do Wydawnictwa Krąg z powodu konfliktu z Andrzejem Rosnerem. 1988 współzałożyciel (m.in. z Krystyną Jandą, Jerzym Zelnikiem) spółki Vivo, zajmującej się organizacją wydarzeń artystycznych.

1988–1989 na emigracji w Kanadzie. Na pocz. l. 90. prezes spółki Telegraf, nast. szef firmy poligraficznej Vers Print, nast. pracownik szwajcarskiej firmy poligraficzno-wydawniczej ­Staempfli z Berna, od 2012 samodzielna działalność poligraficzna, od 2017 redaktor w dziale krajowym „Gazety Polskiej Codziennie”.

2 XI 1983–7 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR/KE krypt. Aktor.

Paweł Sowiński

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony