Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomala Ryszard

Ryszard Tomala, ur. 5 IV 1942 w Krępie. Ukończył Technikum Samochodowe w Olsztynie (1961).

1963-1964 kierownik warsztatów w Bazie Transportowej Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Oleśnicy; w 1965 instruktor regulacji silników w Jednostce Wojskowej w Oleśnicy; 1965-1967 planista w Dozmaet Nowa w Nowej Soli; 1967-1983 technolog w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Oleśnicy.

Od IX 1980 sekretarz Komitetu Założycielskiego, następnie sekretarz KZ „S” przy ZNTK w Oleśnicy.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 7 I 1982 w Grodkowie; 29 IV 1982 zwolniony. 30 VIII – 13 IX 1982 aresztowany, przetrzymywany w MK MO w Oleśnicy i KW MO we Wrocławiu oraz w AŚ we Wrocławiu. 9 XII 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za niezaprzestanie działalności związkowej. 1983-1989 kierowca taksówki.

1989-1990 sekretarz KO „S” Ziemi Oleśnickiej. 1990-1998 prowadził sklep z artykułami przemysłowymi. 1998-2002 na zasiłku przedemerytalnym. Od 2002 na emeryturze.

Grzegorz Waligóra

Oleśnica, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry