Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19195,Tor-Stanislaw.html
2023-10-01, 07:41

Tor Stanisław

Stanisław Tor, ur. 19 VI 1910 w Kohylnie na Wołyniu, zm. IX 1981 w Krakowie. Wykształcenie średnie rolnicze.

W czasie II wojny światowej walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, m.in. w obronie Tobruku, następnie żołnierz II Korpusu gen. W. Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino. Do 1962 na emigracji w Wlk. Brytanii i USA (Chicago); po powrocie do Polski utrzymywał się z lekcji jęz. angielskiego i uprawy warzyw w przydomowym ogródku. Od 1977 uczestnik ROPCiO, łącznik ze środowiskiem KOR, KSS KOR (dzięki kontaktom z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi) oraz współpracownik SKS. Od II 1978 współpracował z WZZ w Katowicach. W IV 1978 współzałożyciel Instytutu Katyńskiego w Krakowie. Od X 1978 w redakcji „Opinii Krakowskiej”, członek kolegium redakcyjnego, autor. W IV 1979 współzałożyciel Chrześciajńskiej Wspólnoty Ludzi Pracy. Od II 1979 w Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów. 1 IX 1979 sygnatariusz Aktu KPN, 21 X 1979 – VII 1980 w Radzie Politycznej KPN; 17 X 1979 – VII 1980 w Kierownictwie Akcji Bieżącej Obszaru II KPN; w 1980 kandydat na posła (jeden z 10), którego KPN usiłowała zarejestrować w okręgowych komisjach wyborczych. W jego domu przy ul. Księcia Józefa w Krakowie odbywały się spotkania SKS, WZZ, ROPCiO, KPN.

26-30 VIII 1980 uczestnik w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie-Bieńczycach (Arka Pana) głodówki solidarnościowej (z Janem Leszkiem Franczykiem, Zygmuntem Łenykiem, Adamem Macedońskim i Mieczysławem Majdzikiem) ze strajkującymi na Wybrzeżu.

11 XII 1976 – 18 II 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Rolnik; IX 1978 – 6 X 1981 przez Wydz. III-1 KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Reemigrant.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony