Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Toruńczyk Barbara

Barbara Toruńczyk, ur. 26 IX 1946 w Warszawie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek socjologia (1974).

1969–1970 urzędniczka w MZK w Warszawie.

1963 uczestniczka spotkań Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności. 1965 we Francji nawiązała kontakty z Jerzym Giedroyciem i Janem Nowakiem-Jeziorańskim. W III 1968 w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczka protestów studenckich, zbierała podpisy pod petycją do Sejmu PRL przeciw zdjęciu Dziadów ze sceny Teatru Narodowego, organizatorka wiecu na UW; usunięta ze studiów, aresztowana, skazana na 2 lata pozbawienia wolności, 1969 zwolniona. 1971 zaangażowana w pomoc rodzinom uwięzionych członków konspiracyjnej organizacji Ruch. 1972 uczestniczka zbierania podpisów pod listem przedstawicieli kultury i nauki ws. ułaskawienia Jerzego Kowalczyka. Od VII 1976 zaangażowana w udzielanie pomocy rodzinom represjonowanych robotników w Radomiu, społeczny obserwator w procesach robotników; 1976–1980 współpracowniczka KOR/KSS KOR; 1978–1980 współpracowniczka TKN, 1977–1979 współzałożycielka niezależnego pisma „Zapis”, sekretarz red. 1979–1980 redaktorka niezależnego pisma „Res Publika”; autorka w niezależnych pismach „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR i „Krytyka” (ps. Julia Juryńska, B.T.).

Od 1980 we Francji, w Madrycie przedstawiła Raport Madrycki. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL na sesji KBWE. Zagraniczna przedstawicielka wydawnictwa NOWa. Od 1982 redaktor nacz. „Zeszytów Literackich”. 1986–1987 stypendystka The Mary Ingraham Bunting Institute Radcliff College (USA).

Od 1992 w Polsce. Od 2005 prezes Fundacji Zeszytów Literackich. Członek Polskiego PEN Clubu.

Autorka wielu publikacji o tematyce historycznej i literackiej, m.in. Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego” (18951905) (NOWa 1981), Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981 (2006).

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002).

Od 27 V 1969 rozpracowywana przez Wydz. III KS MO w ramach KE krypt. Turystka; 19 XII 1972 – 21 II 1977 w ramach SOR krypt. Gniazdo; do 13 X 1980 przez Wydz. III-2 KS MO w ramach SOR krypt. Czerwona.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry