Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19202,Trocinski-Jerzy.html
2021-03-02, 00:05

Trociński Jerzy

Jerzy Trociński, ur. 4 III 1953 w Lublińcu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji, kierunek administracja (1978).

1979-1985 referent, następnie specjalista ds. gospodarki materiałowej w Fabryce Maszyn Budowlanych Bumar-Fadroma we Wrocławiu. 1978-1980 współpracownik SKS we Wrocławiu (Marka Adamkiewicza, Jarosława Klimka, Krzysztofa Grzelczyka i Stanisława Huskowskiego) oraz uczestnik ROPCiO i Ruchu Wolnych Demokratów we Wrocławiu (współpraca z Adamem Pleśnarem).

26-31 VIII 1980 współorganizator, wiceprzewodniczący KS. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie od 13 XII 1981 przewodniczący KZ. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. W 1981 autor artykułów w niezależnym piśmie „Fama” oraz członek Klubu Politycznego w Fadromie. 21 X 1981 zatrzymany i przesłuchany z powodu przeprowadzenia 20 X 1981 w zakładzie referendum dot. votum zaufania wobec gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wyprowadzenia PZPR z zakładu i zmiany Konstytucji PRL (24 II 1983 śledztwo ws. referendum umorzono); XI-XII 1981 sygnatariusz Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość we Wrocławiu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach, 23 XII 1982 zwolniony. 1983-1985 w kontakcie w podziemnymi strukturami RKS Dolny Śląsk i TKZ w Fadromie (przez Jerzego Malinowskiego i Wacława Marka Dubiłowicza). 1985-1995 prowadził własne gospodarstwo ogrodnicze we Wróblowicach k. Wrocławia.

1995-2007 nauczyciel w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, 2008-2016 kierowca-dostawca w Radex Sp. z o.o. w Puszczewie-Węglowicach, od 2016 na rencie. 1993-1995 w Unii Pracy. 17 X 1980 – 11 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu w ramach KE krypt. Pelikan; 11 XII 1981 – 3 VI 1982 przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Akcja.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony