Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Truskolaska Anna Stanisława

Anna Stanisława Truskolaska, ur. 27 VIII 1941 w Krakowie. 1963-1967 studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek polonistyka; absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek polonistyka (1970).

1970-1971 kierownik Gromadzkiego Domu Kultury w Lipinkach, 1971-1972 wychowawca w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Jarnołtówku k. Głuchołaz, 1972-1975 instruktor terapii zajęciowej w Dolnośląskim Zespole Rehabilitacyjnym we Wrocławiu, 1975-1990 bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. 1978-1980 współpracowniczka redakcji „Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików” (poszukiwanie i udostępnianie lokali na przechowywanie nakładów, przepisywanie tekstów, kolportaż).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ Pracowników KUL.

13 XII 1981 – 1986 działaczka podziemia na KUL (zbieranie oraz dystrybucja funduszy i darów dla represjonowanych, obsługa punktu charytatywnego, zbieranie składek związkowych, wypłacanie zasiłków). X 1982 – IV 1989 prowadziła Biuro Informacji Regionu Środkowo-Wschodniego, przygotowując serwisy informacyjne dla redakcji podziemnych czasopism oraz publikując teksty w „Informatorze Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «S»”, „Tygodniku Mazowsze”, „KOS” i „CDN”. Kolporterka wydawnictw podziemnych (FIS, KOS), prasy podziemnej („Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «S»”, „Gazeta Poza Cenzurą”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, „Wola”) oraz znaczków wydawnictwa FIS, stały dostawca książek i prasy podziemnej do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. III 1985 – V 1990 redagowała samodzielnie podziemne pismo „Gazeta Poza Cenzurą” (43 nr.). W II 1985 uczestniczka głodówki w Krakowie-Bieżanowie. 1985-1989 współpracowniczka Komitetu Helsińskiego. Kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, rewizje w mieszkaniu.

V-VI 1989 kierownik biura KO „S” w Lublinie. Po 1989 dziennikarka: m.in. 1990-1991 sekretarz redakcji i reporter w „Tygodniku Współczesnym”, w 1993 dziennikarka pisma „Express Fakty”, 1996-1999 pisma „LOS” przy Lubelskim Ośrodku Samopomocy. 1990-1996 w SDP. Inicjatorka działań na rzecz ochrony środowiska, m.in. 2000-2003 akcji Czyszczenie rzeki Bystrzycy oraz w 2003 projektu Łączy nas Wisła.

Laureatka nagrody Polcul Foundation (1987/1988), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999, 2001), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

1984-1989 rozpracowywana przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Bibliotekarz; 1988-1989 w ramach SOR krypt. Unia.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry