Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19220,Trzuskowski-Stanislaw-Jozef.html
2023-02-01, 06:32

Trzuskowski Stanisław Józef

Stanisław Józef Trzuskowski, ur. 1 X 1940 w Gadkach k. Łodzi. Ukończył zaocznie Technikum Kinematografii w Łodzi.

1978-1986 pracownik Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przewodniczący KZ w KSM Przylesie, członek Komisji Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej przy KKP.

1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (we współpracy z Franciszkiem Sakiem i Janem Mikuskiem). W 1982 wydawca (wraz z sekretarką KSM Przylesie Jadwigą Szynkiewicz) przepisywanego na maszynie pisma „Informator Wojenny” (3 nr.). 1 V 1982 uczestnik kontrpochodu „S” w Koszalinie, aresztowany, do VI 1982 przetrzymywany w ZK w Szczecinku, uniewinniony, po manifestacji z 31 VIII 1982 wyrok poddano rewizji, skazany za rozpowszechnianie ulotek na 1 rok więzienia w zawieszeniu. W 1982 współorganizator (wraz z Jędrzejem Czyżem i ks. Janem Borzyszkowskim) wieczorów artystycznych, m.in. z udziałem aktorek: Hanny Skarżanki i Katarzyny Łaniewskiej oraz Jana Krzysztofa Kelusa.

W 1989 działacz Wojewódzkiego KO w Koszalinie. 1990-1995 prezes Zarządu Wojewódzkiego PC, 1995-1997 członek Ruchu III RP, w 1997 w AWS. 1996-1999 członek Rady Programowej czasopisma samorządowego „Wiadomości Koszalińskie”. Współzałożyciel Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

DO 14 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Koszalinie w ramach SOR krypt. Farba; 12 IX 1983 – 7 VIII 1987 przez Wydz. V WUSW w Koszalinie w ramach KE kryp. Pędzel; 12 XI 1987 – 9 I 1989 w ramach KE krypt. Pędzel II.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony