Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tumanow Maciej Wiesław

Maciej Wiesław Tumanow, ur. 19 IX 1958 w Warszawie, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektroniki (inżynier 1986).

1977-1987 robotnik, następnie konstruktor w Zakładach Radiowych im. Marcina Kasprzaka. Od 1978 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1987 współpracownik TKZ, kolporter pism niezależnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, na Wydz. W-200 i w Biurze Konstrukcyjnym ZRK; w 1983 współzałożyciel, organizator druku „Radiowca”, 1983-1984 zbierał składki związkowe, drukarz ulotek, uczestnik akcji specjalnych, m.in. oplakatowania przejścia podziemnego koło ZRK. W 1985 członek straży porządkowej przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Od 1987 w Gliwicach, kolporter prasy podziemnej. W 1988 kierownik w Unitra Serwis tamże.

1989-1991 kierownik działu technologii w Spółdzielni Inwalidów Twórczość w Gliwicach. 1991-1993 kierownik w spółce Telas, od 1994 szef produkcji, następnie dyr. w spółce SELS.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry