Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Turkowska-Luty Maria

Maria Turkowska-Luty, ur. 22 VII 1951 w Milanówku k. Warszawy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Rusycystyki i Slawistyki (1975), doktorat (1987).

1973-1974 nauczycielka w LO im. Mikołaja Reja w Warszawie, 1975-1985 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Obcych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 1970-1975 członek klubu Towarzystwo Kultury Moralnej.

Od X 1980 w „S”; w XII 1980 współzałożycielka Wszechnicy Górnośląskiej.

1982-1987 kolporterka podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Robotnika”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „CDN”; dostarczała książki do bibliotek wydawnictw podziemnych, m.in. bibliotek Duszpasterstwa Ludzi Pracy, wydziałowych bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, biblioteki w mieszkaniu prywatnym w Katowicach przy ul. Granicznej. 1983-1986 kilkukrotne rewizje w mieszkaniu. 1982-1983 współorganizatorka Mszy za Ojczyznę, 1983-1985 współorganizatorka DLP w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach, 1984-1985 organizatorka wykładów naukowych, spotkań artystycznych oraz przedstawień teatralnych w kościołach w Sosnowcu, Katowicach, Gliwicach oraz w mieszkaniach prywatnych. 1985-1990 zatrudniona w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

1989-1990 członek KO w Katowicach. 1990-2003 zatrudniona w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich UŚ; od 2005 wykładowca w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Odznaczona odznaką honorową Rzecznika Praw Obywatelskich "Za zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" (2015), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).  

1986-1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Działacz.

 

Anna Niezgoda

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry