Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19241,Tyburski-Dominik.html
2023-12-08, 17:07

Tyburski Dominik

Dominik Tyburski, ur. 5 III 1941 w Dobrzyniu. Ukończył Technikum Samochodowe w Warszawie (1969).

W 1959 pracownik Toruńskiej Stoczni Rzecznej; 1960-1961 Zakładów Wytwórczych Zwar A10 w Międzylesiu; 1961-1963 zasadnicza służba wojskowa; 1963-1967 pracownik MZK w Warszawie; 1967-1969 Betonstalu; 1969-1970 właściciel taksówki w Warszawie; 1970-1981 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, zwolniony z pracy. Od 1977 w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, do 1980 kolporter niezależnego „Robotnika”.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w MPT, następnie KZ; w 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 – X 1983 w ukryciu, przewodniczący TKZ w MPT, współzałożyciel, redaktor i drukarz „Głosu Wolnego Taksówkarza”, współorganizator akcji ulotkowych. W 1983 drukarz „Solidarności Narodu”. 1984-1985 pracownik Pogotowia Ratunkowego, zwolniony z pracy; 1985-1986 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania; zwolniony z pracy; 1986-1987 pracownik Domu Słowa Polskiego. 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”.

1989-2001 pracownik Kancelarii Senatu; od 2001 na emeryturze. 1993-1995 organizator „S” w Kancelarii Senatu, przewodniczący KZ, następnie członek KZ.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony