Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19250,Tyszkiewicz-Robert.html
2023-06-05, 10:00

Tyszkiewicz Robert

Robert Tyszkiewicz, ur. 7 VI 1963 w Białymstoku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, kierunek filologia polska (absolutorium, 1989).

W 1980 jako uczeń II LO w Białymstoku założyciel Samorządnego Zrzeszenia Uczniowskiego tamże, 1980/1981 organizator strajku szkolnego (jednodniowego), jego powodem była bardzo niska temperatura w budynku szkoły, w trakcie protestu dyrekcja uruchomiła ogrzewanie i strajk się zakończył relegowany ze szkoły. Maturę zdał wieczorowo.

I 1982 – XII 1985 współzałożyciel (z Janem Budelem, Arturem Janem Szczęsnym i Mirosławem Małyszko), przewodniczący Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej (MłoKOS) tamże, organizator Kół Oświaty Niezależnej w szkołach białostockich. 1982-1989 założyciel, organizator druku, wydawca, redaktor podziemnego pisma „Nasz Głos” (nakł. 1 tys., redakcja: R. Tyszkiewicz, J. Budel, M. Małyszko, A.J. Szczęsny, druk: Tadeusz Dzienis, później Krzysztof Wasilewski), od 1983 współpracownik podziemnej Tymczasowej Komisji Regionalnej „S” Białystok; kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, publikacji wydawnictw: Przedświt, NOWa, Myśl, później „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego przez TKR. 12 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany 1 mies. w areszcie KW MO w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza, następnie w AŚ w Białymstoku przy ul. Kopernika, konsekwentnie odmawiał składania zeznań, podjął 1-tyg. głodówkę protestacyjną, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W III 1984 ponownie aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO, podjął 1-tyg. głodówkę, po 2 tyg. zwolniony ze względu na stan zdrowia, w VII 1984 śledztwo umorzono na mocy amnestii. W 1986 współzałożyciel i przewodniczący Ruchu Solidarności Młodych (w Zarządzie także: Sławomir Zgrzywa, A.J. Szczęsny, Krzysztof Paliński i Krzysztof Obidziński – studenci Filii UW w Białymstoku; RSM zakładał wejście i działalność w środowisku studenckim bez tworzenia struktur NZS). W 1986 prezes Koła Naukowego Polonistów w białostockiej Filii UW, założyciel Sekcji Twórczości Własnej, która w II 1986 rozpoczęła wydawanie pisma literackiego „Kartki” (autor tytułu) wydawanego oficjalnie w nakł. 30 egz., dzięki czemu nie podlegało cenzurze („Kartki” do dziś ukazują się w Białymstoku, w nieco zmienionej formule). Redaktor (z Danutą Korolczuk, obecnie Zawadzką, oraz Piotrem Szerszunowiczem) legalnie wydawanych „Prac Koła Polonistów”, później jednodniówki „Materiały Koła Polonistów” (z D. Korolczuk, Ewą Stankiewicz i P. Szerszunowiczem). 1988-1989 członek i rzecznik prasowy jawnej RKW Białystok, od 15 IV 1989 członek KO „S” Ziemi Białostockiej.

Od 1989 w ogólnopolskiej Radzie Niezależnego Ruchu Młodych. 1989-1990 delegat na WZD Regionu Białystok, członek Prezydium ZR, w 1990 delegat na II KZD. 1990-1992 z-ca redaktora naczelnego pisma białostockiej „S” „Tygodnik Białostocki”, redaktor naczelny pisma „Plus” poświęconego tematyce wschodniej. 1992-2007 założyciel i prezes prywatnego wydawnictwa Publikator w Białymstoku. Od 2001 w PO, 2003-2006 przewodniczący Zarządu Miejskiego PO w Białymstoku. Od 2005 poseł RP z listy PO, w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych, od 2007 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Białorusi: w V 2010 poseł sprawozdawca ustawy o małym ruchu granicznym między Polską a Białorusią (uchwalona w ciągu 2 dni). 2006 – 22 V 2010 przewodniczący podlaskich struktur PO, od II 2010 koordynator Krajowego Sekretariatu PO ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. W VIII 2005 inicjator, współtwórca fundacji Fundusz Białystok Ojcu Świętemu (kierowanej przez ks. Andrzeja Kołpaka), obecnie członek Zarządu fundacji.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOR krypt. Desperaci; 1984-1989 przez p. III RUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Sanitariusz.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Białystok, Białystok

Opcje strony