Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tytoń Krzysztof

Krzysztof Tytoń, ur. 1 IV 1960 w Zamościu. Ukończył Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Zamościu (1978), elektromechanik. VII 1979 – II 1982 zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W VIII 1980 uczestnik strajku w stoczni; od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej C-4. 26 I 1982 na plakacie informującym o mającym się odbyć zebraniu POP PZPR Wydziału C-4 stoczni, w miejscu gdzie przedstawiony był porządek obrad, dopisał trzeci punkt porządku zebrania „Rozrachunek z Solidarnością”. 27 I 1982 około godz. 6:00 w szatni na wydziale wywiesił sporządzony przez siebie plakat nawołujący członków i sympatyków „S” do wzięcia udziału w demonstracji pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w dniu 30 I 1982 z okazji „Międzynarodowego Dnia Solidarności”. 27 I 1982 aresztowany; osadzony w AŚ w Gdańsku, 11 III 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 rok pozbawienia praw publicznych. Po wyroku osadzony w ZK w Koronowie, następnie 9 IV 1982 – 28 II 1983 w ZK w Potulicach, 17 II 1983 zwolniony na mocy aktu łaski. Mieszka w Stanach Zjednoczonych. 28 I – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Grześ, nr rejestracyjny 42293.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry