Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Urban Aleksander

Aleksander Urban, ur. 27 III 1945 w Ostrowie Wlkp. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Elektryczny (1968).

1968-1972 kierownik działu konserwacji Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie, 1972-1991 projektant w Zakładzie Projektowania w Mera-ZAP w Ostrowie Wlkp.

19-21 VIII 1980 współorganizator strajku w Mera-ZAP; we IX 1980 (z Lechem Górskim i Zenonem Kempińskim) przywiózł z MKZ Wrocław instrukcje dot. tworzenia nowych związków zawodowych, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Mera-ZAP, następnie członek KZ, od I 1981 honorowy przewodniczący KZ, szef Komisji Propagandy; w 1981 organizator wyborów odnowionej Konferencji Samorządu Pracowniczego w Mera-ZAP.

16 XII 1981 zatrzymany przy próbie upomnienia się o uwięzionych kolegów u komisarza wojskowego, internowany w Głogowie, zwolniony 4 II 1982. Po wyjściu działacz podziemnej Tymczasowej KZ w Mera-ZAP, w V 1982 uczestnik strajku w zakładzie; 1982-1983 współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom działającego przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu (w kontakcie m.in. z Danutą Kozłowską i Zbigniewem Szczelkowskim, dostarczał paczki rodzinom represjonowanych Kazimierza Obsadnego i Zygmunta Wudarskiego). 1983-1987 członek Rady Pracowniczej w Mera-ZAP (zdominowanej przez „S”). 1982-1984 działacz Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Mieczysława Halki-Ledóchowskiego w Ostrowie Wlkp. 1982-1989 kilka razy wzywany na komisariat MO w Ostrowie Wlkp. na rozmowę ostrzegawczą przed 1 V.

Od II 1989 współorganizator reaktywowanych struktur „S” w Mera-ZAP, współzałożyciel i członek Tymczasowej KZ, następnie honorowy przewodniczący KZ; 1990-1991 współredaktor pisma KZ „Regulator”. 1991-2005 członek Zarządu, współwłaściciel Zakładu Projektowo-Usługowego Eko-ZAP Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. Od 2005 na świadczeniu przedemerytalnym.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry