Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19265,Urbaniak-Ryszard.html
12.04.2024, 16:31

Urbaniak Ryszard

Ryszard Urbaniak, ur. 30 XI 1957 w Gdyni. Ukończył Technikum Mechaniczne w Gdyni (1978).

Od VI 1978 frezer w Zakładach Radiowych Radmor w Gdyni, IX 1978 – IX 1980 zasadnicza służba wojskowa, X 1980 młodszy pracownik techniczny w Wydz. Głównego Inżyniera w Radmorze.

Od X 1980 w „S”; następnie członek KZ. 1980 – VI 1982 student (wieczorowo) Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny – Budowa Maszyn.

Po 13 XII 1981 współorganizator (z Krzysztofem Kapicą, Zbigniewem Łapcikiem, Adamem Kasprzakiem, Iwoną Kuczyńską) grupy wydającej podziemne pismo „Krzyk”, drukującej ulotki i odezwy oraz prowadzącej kolportaż wydawnictw podziemnych. 1 VI 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 10 VIII skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach (22 XII 1982 – 22 I 1983 przerwa w odbywaniu kary), 17 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa (w zawieszeniu na 3 lata); zwolniony z pracy, 1983-1984 pracownik w Zakładzie Mleczarskim Kosakowo.

Od 1984 na emigracji w USA, w San Francisco, od 1988 pracownik firmy Benda Tool, działacz ZHP, Szkoły Polskiej, miejscowej polskiej parafii, organizacji East Bay Polish American Association.

Odznaczony Orderem Pro Memoria (2008).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony