Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wajsgerber Stanisław

Stanisław Wajsgerber, ur. 27 IX 1957 w Grudziądzu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa (1980).

1976-1980 w SZSP. Od l. 70. kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Bratniaka”.

W 1980 doradca podczas strajku okupacyjnego w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych Warma w Grudziądzu; od IX 1980 w „S”, członek Prezydium oraz referent prawny w MKZ w Grudziądzu, następnie w Oddziale Regionu „S” tamże, w 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego; uczestnik marszów głodowych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, uczestnik głodówek protestacyjnych, autor tekstów do pism podziemnych przemycanych jako grypsy (m.in. analizy prawnej dot. legalności wprowadzenia stanu wojennego), zwolniony 4 III 1982; 11 V 1982 powtórnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 14 X 1982. Od 1982 doradca prawny podziemnych struktur „S”; współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę i filii Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom w Grudziądzu. 1982-1984 bez zatrudnienia, dorywczo zatrudniany na fermie lisów. 1984-1989 radca prawny w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łasinie k. Grudziądza; 1989-1990 w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego tamże.

W 1989 członek grudziądzkiego KO, organizator spotkań przedwyborczych. 1990-1993 z-ca kierownika, radca prawny w Urzędzie Rejonowym w Grudziądzu, 1994-1998 radny Miasta Grudziądz. 1993-2007 współwłaściciel Kancelarii Radców Prawnych Doradca w Grudziądzu, od 2007 właściciel. Członek Rad Nadzorczych: Hydro-Vacuum SA (od 2004), Geotermia Sp. z o. o. (od 2005), Herzfeld i Victorius SA (od 2008). 1990-2007 w UD i UW, 2002-2007 przewodniczący Koła Miejskiego; od 2007 w PO.

Laureat nagrody Prezesa Oddziału IPN w Gdańsku za wspomnienia z okresu internowania (2008). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Grudziądz, Region Toruń

Opcje strony

do góry