Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19289,Wakulski-Grzegorz-Tomasz.html
2023-06-02, 17:17

Wakulski Grzegorz Tomasz

Grzegorz Tomasz Wakulski, ur. 26 XI 1958 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny (1983).

1978-1980 drukarz i introligator wydawnictwa NOWa. 1977-1980 działacz Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Anny w Warszawie, uczestnik spotkań w parafii św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka w Warszawie.

1980-1981 drukarz, introligator i organizator transportu w Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej „1”, organizator kolportażu wydawnictwa. W 1981 członek NZS na Politechnice Warszawskiej, drukarz KKK NZS. W 1981 zrobił pokaz drukowania na I Kiermaszu Wydawnictw Niezależnych.

Po 13 XII 1981 do wiosny 1982 w ukryciu. W 1984 pracownik prywatnej firmy instalatorskiej, 1984-1987 inżynier budowy w Kombinacie Budownictwa Miejskiego w Warszawie. Od 1987 właściciel firmy Usługi Budowlano-Instalatorskie.

W 2002 absolwent Studium Podyplomowego na Politechnice Warszawskiej, Wydział Elektryczny. W 2004 członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych, od 2007 prezes.

Od 11 X 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-2 KS MO w ramach SOS krypt. Automat; 10 XII 1981 – 16 X 1985 przez Wydz. III KS MO/SUSW w ramach SOR/KE krypt. Automat.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony