Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walos Władysław

Władysław Walos, ur. 3 XI 1951 w Wolskiej Dąbrowie k. Radomia. Technik budowlany.

1975-1983 pracownik Kutnowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Kutnie-Majdanach.

Od jesieni 1980 w „S”; sekretarz Komitetu Założycielskiego.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku w KPB. 13 VIII 1982 aresztowany za druk i kolportaż ulotek wzywających m.in. do bojkotu uroczystości 1-Majowych oraz odbudowy struktur „S”, 10 IX 1982 w postępowaniu doraźnym skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Łodzi i Hrubieszowie, w III 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. Kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz., kilkakrotne rewizje w mieszkaniu. 1986-1988 inicjator, przewodniczący RKW „S” Ziemi Kutnowskiej. Od 1988 rolnik, właściciel gospodarstwa w Wolskiej Dąbrowie.

1990-2002 radny Gminy Jastrzębia k. Radomia z ramienia „S” RI; 1994-1998 wójt Gminy Jastrzębia. 3 XI 1993 wyrokiem SN oczyszczony z zarzutów i uniewinniony, w VI 1994 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy przyznał mu odszkodowanie od Skarbu Państwa.

3 IX 1982 – 21 II 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Płocku w ramach SOR krypt. Obcy; 26 V 1987 – 5 X 1989 przez WUSW w ramach SOR krypt. Baszta.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry