Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19307,Waluszko-Janusz.html
2023-05-29, 04:06

Waluszko Janusz

Janusz Waluszko, ur. 27 VII 1962 w Gdańsku. Ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (1981) oraz Policealne Studium Księgarskie w Sopocie (1984).

Współtwórca współczesnego polskiego ruchu anarchistycznego. Od XI 1978 współwydawca (wraz ze Zbigniewem Drzałem) niezależnego pisma „Nietoperz”; od III 1980 współpracownik redakcji (wraz z Cezarym Waluszką, Krzysztofem Skibą, Maciejem Kosycarzem, Wojciechem Lipką, Marcinem Trykszą, Markiem Skakujem, Tomaszem Bujnym) pisma I LO „Gilotyna” (najpierw gazetka ścienna, od III 1981 drukowane), po 13 XII 1981 pn. „Dialog”, następnie „Podaj dalej”; działalność grupy firmowano nazwą Solidarność Wybrzeże.

1981-1982 student Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego; współpracownik Młodzieżowej Agencji Filmowej i Artystycznej.

10 VI 1982 aresztowany podczas akcji ulotkowej wzywającej do udziału w demonstracji w półrocze stanu wojennego, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, zwolniony 30 X 1982; w VI 1983 współautor (wraz z Wojciechem Jankowskim, C. Waluszką, K. Skibą) manifestu Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, we IX 1983 współorganizator klubu dyskusyjnego RSA (funkcjonował do II 1984), współredaktor dwutygodnika „Homek”; od 1984 współorganizator w ramach Akcji Bieżącej RSA kampanii antywojskowej, m.in. kolportażu ulotek wzywających do uznania prawa do odmowy służby wojskowej i przyznania zastępczej służby cywilnej; współinicjator utworzenia (wraz z Gdańskim Ruchem Oporu Młodzieży Pokolenie, Polską Młodzieżą Walczącą, Oficyną Wydawniczą Kres) Porozumienia Grup Niezależnych Wolność, współpracujących z TKZ w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor oraz Tajną Komisją Robotniczą Hutników w Hucie im. Lenina w Krakowie; w 1985 aktywny uczestnik organizowanych przez PGNW manifestacji, m.in. zatrzymania pochodu rządowego 1 V i demonstracji antywyborczej 13 X, także niezależnych manifestacji współorganizowanych wraz z Solidarnością Walczącą i Federacją Młodzieży Walczącej; współorganizator zlotów anarchistycznych (Hyde Parków); członek redakcji, kolporter niezależnego pisma „A Cappella”. 1985-1986 zatrudniony jako nauczyciel nauk społecznych w SP nr 92 w Gdańsku, zwolniony z pracy za odmowę służby wojskowej. Od 1986 współpracownik niezależnej grupy artystycznej Formacja Tranzytoryjna Totart, zaangażowany (m.in. z Pawłem Konnakiem) w wydawanie zina „Futur-foto”. 1986-1987 pracownik Biblioteki UG; od 1987 Biblioteki Politechniki Gdańskiej. W 1987 uczestnik zlotu-komuny w Śliwicach (VII); w 1988 współorganizator happeningu Topienie Marzanny w Sopocie z udziałem kukły symbolizującej gen. Wojciecha Jaruzelskiego (przygotował ją wraz z Krzysztofem Figlem); w V 1988 współzałożyciel (wraz z Krzysztofem Galińskim) Międzymiastówki Anarchistycznej, następnie współautor (wraz m.in. z C. Waluszką, Wojciechem Mazurem, Klaudiuszem Wesołkiem) manifestu MA „Ruch Anarchistyczny – Tak!”. Przeciwnik Okrągłego Stołu, uczestnik demonstracji (m.in. 16 IX 1988 w Gdańsku, tzw. wywracanie Okrągłego Stołu) potępiających zarówno władze, jak i „S”. Od II 1989 współorganizator (wraz z członkami Ruchu WiP) akcji przeciw budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu (cotygodniowe pokojowe demonstracje na Długiej i Długim Targu w Gdańsku).

Od jesieni 1989 działacz Federacji Anarchistycznej, współautor ''Płaszczyzny Większościowej'' FA (19 VI 1992), współredaktor pism „Gdańska Alternatywa”, „Ulica”, „La Bestia”, „Mać Pariadka”; publikował teksty w wielu pismach, m.in. „Obywatelu” i „Innym Świecie”.

Autor ''Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego'' (1992) i ''Sarmacji'' (2000), współautor pracy ''Moje Miasto'' (2002). Od 1978 redaguje pismo osobiste „NIErząd”.

8 IV 1986 – 5 X 1989 rozpracowywany przez Wydział III WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Alternatywa, nr rejestracyjny 53784; 13 V 1986 – 3 IV 1990 w ramach SOR krypt. Alternatywa/Anarchiści, nr rejestracyjny 54075.

Krzysztof Filip

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony