Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19324,Kessel-Wasielewska-Elzbieta-Maria.html
2023-12-11, 23:03

Kessel (Wasielewska) Elżbieta Maria

Elżbieta Maria Kessel (Wasielewska), ur. 8 XII 1954 w Warszawie. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1977).

1977–1981 projektantka systemów elektronicznego przetwarzania danych w Zakładzie Informatyki Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego Unitra-Unitech w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Unitra-Unitech, sekretarz, nast. przew. KZ, 1981 specjalista ds. organizacji i informatyki w ZR Mazowsze, XII 1981 współorganizatorka II WZD Regionu Mazowsze.

1982–1987 kolporterka podziemnej prasy i książek w Warszawie, 1983 współorganizatorka tajnych spotkań działaczy Regionu Mazowsze w Górkach Kampinoskich, 1983 podziemnego Radia Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. (przekazywanie informacji o terminach emisji do RWE, „Woli” i „Tygodnika Mazowsze”, przekazywanie kaset do emisji, pozyskiwanie środków na działalność), 1983–1985 zaangażowana w działalność Teatru Poniedziałkowego (organizacja widowni w kościele św. Józefa Robotnika w Ursusie, 1985–1987 spikerka tzw. Programu II Radia „S” w Warszawie. 1982–1984 ekspedientka w SPHW, 1984–1991 specjalista ds. planowania i analiz, nast. st. specjalista w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym Spółdzielni w Warszawie.

Od 1991 pracownik (z-ca sekretarza, sekretarz, st. sekretarz komisji – kierownik Komisji Infrastruktury) Kancelarii Sejmu.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (2005) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony