Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19343,Wasik-Andrzej.html
2023-06-02, 18:24

Wąsik Andrzej

Andrzej Władysław Wąsik, ur. 18 II 1950 w Rudnej Wielkiej k. Rzeszowa. Ukończył Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Rzeszowie (1967).

1967–2010 pracownik WSK PZL Rzeszów. VI 1976 podczas wydarzeń radomskich współinicjator (z Janem Winiarskim) strajków solidarnościowych na Wydz. 53 WSK PZL, represjonowany, m.in. skreślony z listy przydziałów mieszkań pracowniczych.

VIII 1980 uczestnik krótkich strajków w WSK PZL. 2 IX 1980 delegowany (z Andrzejem Kuźniarem, Janem Ziobro i Stefanem Miąsikiem) z postulatami załogi WSK PZL do władz centralnych w Warszawie (przyjęci przez Władysława Kruczka i Stanisława Szkrabę). Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. przew. Komisji Wydziałowej, członek KZ w WSK PZL, VI–VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów. 13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu, 24 XII 1981 zwolniony. Od VI 1982 członek TKZ w WSK PZL. Wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w pracy. 1982–1989 kolporter wydawnictw podziemnych w ramach współpracy z RKW w Rzeszowie. VIII 1988 na spotkaniu z RKW jako przedstawiciel (z Adamem Matuszczakiem) TKZ w WSK PZL podjął decyzję o przejściu do jawnej działalności.

1989–1990 członek Komisji Wydziałowej i KZ „S” w WSK PZL. 1990–1992 w USA, prace remontowe. Od 1993 ponownie pracownik WSK PZL, 1994–2006 członek KZ, 1998–2006 przew. Komisji Wydziałowej, od 2006 członek tejże; 2006–2009 Rady Nadzorczej WSK PZL z ramienia załogi. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1981–20 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. III A KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony