Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19350,Welyczuk-Ryszard-Michal.html
2023-05-29, 07:02

Wełyczuk Ryszard Michał

Ryszard Michał Wełyczuk, ur. 25 I 1953 w Głuchołazach k. Nysy. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zespole Szkół Zawodowych w Świebodzinie (1977).

1973-1974 w ZMS. 1973-1974 frezer w Okręgowym Związku Spółdzielczości Inwalidów Zakład Usług Technicznych we Wrocławiu, 1974-1975 mechanik ortopeda w Dolnośląskim Zespole Rehabilitacyjnym tamże, od 1975 w Warsztatach Ortopedycznych przy Wojewódzkim Zespole Rehabilitacyjnym w Świebodzinie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej w Warsztatach Ortopedycznych, wiceprzewodniczący KZ przy WZR.

Po 13 XII 1981 współorganizator zbierania składek związkowych, m.in. na rzecz osób represjonowanych, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, książek. 1988-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele Najświętszej Marii Panny w Świebodzinie.

W 1989 przewodniczący MKO „S” Ziemi Świebodzińskiej, współorganizator odtwarzanych struktur zakładowych na terenie gminy, członek KO „S” w Świebodzinie.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Świebodzin

Opcje strony