Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Werpachowski Lesław

Lesław Werpachowski, ur. 2 XII 1952 w Polanicy-Zdroju k. Kłodzka. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1977).

1978-1986 socjolog w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakłady Kuźnicze w Skoczowie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Robotniczego w ZK FSM, od XI 1980 sekretarz, od IX 1981 wiceprzewodniczący KZ, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Podbeskidzie.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i w Nowym Łupkowie, 23 VIII 1982 zwolniony; 1985-1987 współpracownik Niezależnego Ośrodka Badań Społecznych w Krakowie, autor analiz socjologicznych, m.in (wraz z Cezarym Ulasińskim, pod wspólnym ps. Kazimierz Tuski) wydanej w podziemiu pracy ''Kto popiera „Solidarność”?'' (Bez Cięć, 1985).

1989-1992 przewodniczący KO w Ustroniu; 1990-1998 radny Miasta Ustroń, 1998-2002 Powiatu Cieszyńskiego, 1999-2001 członek Zarządu Powiatu. 1989-1990 specjalista ds. szkoleń w ZR Podbeskidzie, w 1991 redaktor naczelny „Gazety Ustrońskiej”, 1992-1998 dyr. biura Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej; 2002-2004 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 2004-2008 działu programów międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego Fila w Cieszynie, od 2008 kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Egipcie. W 1998 współinicjator utworzenia Euroregionu Śląsk Cieszyński, w 2000 stowarzyszenia Teraz Europa, w 2004 Wszechnica w Cieszynie.

Autor wspomnień ''Wykuwaliśmy Solidarność. O latach 1980-1982 na Śląsku Cieszyńskim'' (2006).

Od 28 IV 1984 rozpracowywany w ramach SO krypt. Syrena.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Skoczów

Opcje strony

do góry