Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19370,Wiczanowski-Leon.html
2021-02-27, 22:15

Wiczanowski Leon

Leon Wiczanowski, ur. 12 IV 1942 w Czersku k. Chojnic. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1966).

1959-1961 zatrudniony w Gdańskich Zakładach Urządzeń Elektrycznych Elmor, w 1961 uczestnik strajku przeciwko zawyżonym normom pracy, 1961-1968 pracownik Lokomotywowni PKP Chojnice, 1968-1992 kierownik działu produkcji i urządzeń w Nadbałtyckich Zakładach Przemysłu Skórzanego Neptun w Starogardzie Gdańskim. W VII 1976 odmówił udziału w wiecu w Gdańsku, organizowanym w celu potępienia robotników z Radomia i Ursusa.

W VIII 1980 uczestnik strajku w NZPS Neptun, od 3. dnia przewodniczący KS, organizator punktu informacyjno-kontaktowego dla pracowników in. zakładów Starogardu i okolic, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w NZPS Neptun w Starogardzie (obejmującej także zakłady Neptun w Rumii, Braniewie i Wejherowie), od IX 1980 współzałożyciel i przewodniczący Miejskiego Komitetu Założycielskiego „S” w Starogardzie, od XI 1980 członek KKP; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, gość I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 29 IV 1982. 1982-1984 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Wojciecha w Starogardzie.

1988-1990 na urlopie bezpłatnym, 1989-1992 ponownie członek KZ w NZPS Neptun, w 1992 zwolniony z pracy w związku z głoszoną przez niego krytyką sposobu prywatyzacji zakładu. 1992-1996 własna działalność gospodarcza. 1996-2007 na rencie (I grupa inwalidzka), od 2007 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Starogard Gdański

Opcje strony