Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19373,Wiechowski-Seweryn-Wieslaw.html
2021-03-03, 22:36

Wiechowski Seweryn Wiesław

Seweryn Wiesław Wiechowski, ur. 3 I 1935 w Białymstoku, zm. 22 VI 2018 w Szczecinie. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1958), od 1966 specjalista chirurgii ogólnej II stopnia; w 1968 doktorat, w 1974 habilitacja, od 1982 prof. zw. (kardiochirurg).

1958-1966 asystent, następnie starszy asystent w II Klinice Chirurgicznej PAM, 1966-1972 adiunkt na Oddziale Torakochirurgii I Kliniki Chirurgicznej PAM, 1972-1987 kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń w I Klinice Chirurgii PAM. Po 1970 ustalał kompletną listę ofiar śmiertelnych Grudnia ’70, w 1980 przekazał ją Stanisławowi Wądołowskiemu. 1978-1989 aktywny uczestnik Szczecińskiego Klubu Katolików; w VIII 1980 wraz z rodziną uczestnik Synodu Biskupów w Watykanie, poświęconego problematyce rodziny.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ PAM, delegat na I WZD, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej w ZR Pomorza Zachodniego. Założyciel niezależnego czasopisma „Solidarność Pomorskiej Akademii Medycznej”.

15 XII 1981 inicjator nadzwyczajnego posiedzenia Senatu PAM, na którym jednogłośnie przyjęto projekt rezolucji wyrażającej protest wobec wprowadzenia stanu wojennego. 1982–1988 członek opozycyjnej grupy skupionej wokół dr. Jana Otto, odpowiedzialny za zbieranie informacji, w 1982 dostarczył dwa powielacze Jackowi Saukowi. 1986-1990 członek Prymasowskiej Rady Społecznej. 1984-1987 prorektor PAM ds. nauki, 1987-2002 kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie.

1989-1991 członek Konwentu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej ustalającego listy wyborcze „S”. 1990-1996 rektor PAM. 2002-2005 kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie; od 2005 na emeryturze.

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych.

Odznaczony medalem Gloria Medicinae (2000) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony