Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19380,Wieczorkowski-Andrzej-Mariusz.html
2021-03-02, 02:00

Wieczorkowski Andrzej Mariusz

Andrzej Mariusz Wieczorkowski, ur. 26 VIII 1947. Absolwent archeologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz etnologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1972 przewodniczący Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, członek Kutnowskiego Koła Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor tekstów w tygodnikach „Razem”, „ITD”. Do 1981 ekspert i doradca Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Po 13 XII 1981 organizator wystaw, odczytów i spotkań m.in. przy kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie. Autor tekstów w prasie podziemnej, m.in. w piśmie „Niepodległość”. VI 1984 współtwórca Wydawnictwa Podziemnego DOM, autor projektów ulotek, banknotów, znaczków i kopert. XII 1986 – VIII 1988 współtwórca i redaktor naczelny „Gazety Podziemnej”. W VIII 1987 inicjator akcji Rycyna – kolportażu fałszywki „Głos Komunisty” m.in. wśród działaczy PZPR. Od 1986 członek RKW „S” Ziemi Kutnowskiej, odpowiedzialny za dział informacji i propagandy, bezpieczeństwa; członek młodzieżowej Grupy Specjalnej, odpowiedzialny za „małą dywersję”. Przedstawiciel RKW „S” Ziemi Kutnowskiej w Regionie Mazowsze i Porozumieniu Struktur „S” Warszawy. W II 1989 inicjator utworzenia jawnej Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji „S” w Kutnie.

W 1989 współredaktor „Gazety Niezależnej”. Od VIII 1989 w „S”. W 1991 zastępca redaktora naczelnego płockiego „Gońca Obywatelskiego”; stypendysta Ministra Kultury i Sztuki; prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Ad Memorandum im. W. i F. Mniewskich i Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony