Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19389,Wierzbicka-Rusiecka-Joanna-Maria.html
2021-02-25, 04:07

Wierzbicka-Rusiecka Joanna Maria

Joanna Maria Wierzbicka-Rusiecka, ur. 23 V 1934 w Warszawie, zm. 15 V 2017 w Piasecznie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Rosyjskiej (1954).

1952-1959 redaktor w Polskim Radiu, zwolniona z pracy z dożywotnim zakazem publikowania za próbę umieszczenia artykułu w paryskiej „Kulturze”; 1959-1960 pracownik Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej, w 1960 redaktor „Gromady – Rolnika Polskiego”; 1961-1962 pracowała dorywczo, 1963-1969 zatrudniona w TVP jako Igor Zakrzewski, 1969-1986 reżyser filmów dokumentalnych w TVP pod własnym nazwiskiem, zwolniona z pracy, odwołanie do Sądu Pracy oddalono.

III-XII 1982 współzałożycielka, redaktor i przepisywaczka pisma dla internowanych „Skrót”, organizatorka sieci informacyjnej i kolportażu podziemnych wydawnictw. 1982-1983 zebrała, przepisała, oprac. i wysłała do Paryża przygotowane przez internowanych dokumenty, które ukazały się pod tytułem ''Głosy zza muru'' w „Zeszytach Historycznych” (nr 62, 63, 65). IV 1983 - VII 1984 założycielka, redaktor, drukarz, organizatorka kolportażu podziemnego pisma „AIS”, X 1984 – VI 1986 współzałożycielka, redaktor, drukarz, organizatorka kolportażu podziemnego pisma „KAT”. 15 VI 1986 aresztowana w czasie drukowania, osadzona w AŚ Warszawa-Olszynka Grochowska, opracowała i wydała 2 nr. podziemnego pisma „Kamczatka”, 23 VI 1986 skazana na 1,5 roku więzienia, 5 VIII 1986 zwolniona na mocy amnestii; 1986-1988 odbudowała sieć informacyjną, zbierała i przepisywała materiały z terenu, przekazywała je zaprzyjaźnionym redakcjom. W 1987 autorka nakręconego w podziemiu filmu o Adamie Bieniu. 1987-1999 współpracowniczka Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi; w 1988 organizatorka tajnych szkoleń drukarskich w domu nad Biebrzą.

V-VII 1989 współzałożycielka, redaktor pisma Ziemi Grajewskiej „Powiatówka”, w 1989 przywrócona do pracy w TVP, 1989-1992 reżyser, od 1992 realizatorka filmów dokumentalnych, współwłaścicielka Agencji Filmowej Malwa. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 1989-1992 członek „S” Ziemi Grajewskiej. Od 2000 współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów, 2002-2005 Międzynarodowego Forum Ekologicznego Eko Raj.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony