Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Więckiewicz Marek

Marek Więckiewicz, ur. 21 II 1953 w Myszyńcu k. Ostrołęki. Ukończył Technikum Elektroniczne w Łodzi (1973).

Od 1973 zatrudniony w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta w Łodzi.

Od 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Elcie. Od 1980 w KPN, w 1981 w łódzkim KOWzP.

13 XII 1981 wydrukował (z Ryszardem Zdrzalikiem) na sitodruku w nakł. 500 egz. ulotkę z wezwaniem do przeciwstawienia się stanowi wojennemu. W 1982 organizator (z Aleksandrą Kozłowską, Januszem Ficnerem, Jarosławem Ćwiekiem) drukarni KPN; drukarz pism podziemnych „Przedwiośnie” i „Zawsze Solidarni” oraz ulotek. W VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Łodzi, następnie w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Kochanówce, zwolniony na początku XII 1982. Do 1984 drukarz (z R. Zdrzalikiem) pierwszych nr. „Prześwitu” i kalendarzy; współorganizator Drukarni im. Hieronima Dobrowolskiego, m.in. drukarz pisma „Gotowość «S»”, organizator (z żoną Aleksandrą Bożenną Więckiewicz i Pawłem Kozłowskim) wydawnictwa Polska i Polityka. 1984-1985 organizator próbnych emisji podziemnego Radia Słowik.

Od końca 1985 na emigracji.

Do 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR.

 

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry