Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19396,Wieckowska-Machay-Anna.html
2023-05-29, 07:54

Więckowska-Machay Anna

Anna Więckowska-Machay, ur. 26 IX 1945 w Częstochowie, zm. 2 VIII 1996 w Szczecinie. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Inżynieryjno-Ekonomiczny (1968).

Od 1967 do 13 XII 1981 dziennikarka, publicystka działu ekonomiczno-morskiego w „Kurierze Szczecińskim”. 1977 – 13 XII 1981 w PZPR.

W VIII 1980 autorka relacji ze strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Od X 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 zwolniona z pracy (30 IX 1982 w 2. instancji Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję o zwolnieniu); w 1981 autorka artykułów w podziemnym dwutygodniku KKK Pracowników Poligrafii „Kwadrat”, 1982-1989 działaczka w nieformalnej grupie dziennikarskiej podziemnej „S” (wraz z Władysławem Daniszewskim, Danutą Kaczanowską, Aliną Głowacką), 1983-1989 autorka artykułów w „Grocie”, uczestniczka sekcji dziennikarskiej w Duszpasterstwie Akademickim u o.o. jezuitów (spotkania, panele dyskusyjne, wsparcie, wymiana doświadczeń, wystawy), w 1987 autorka tekstów w podziemnym tygodniku „Vacat”. Autorka materiałów dot. bezprawnego zawłaszczania przez NRD Zatoki Pomorskiej (wykorzystanych przez RWE). Redaktor i kolporterka podziemnych wydawnictw (gł. NOWa, Krąg, Puls, Aneks). 1984-1989 publicystka, korespondentka działu ekonomicznego tygodnika „Wybrzeże”.

W 1989 członek redakcji, autorka w piśmie „Solidarność Gazeta Gazeta „Gazeta”, podtytuł: „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Lublin – Tomaszów”, zainicjowane i wydawane 31 III 1986 – 7 V 1990 przez Annę Truskolaskę, w oparciu o sieć kontaktów i informacji Biura Informacji TZR Środkowo-Wschodniego; od n-ru 2 (z IV 1986) z podtytułem „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 7 (z 15 IX 1986) „Pismo «Solidarności». Puławy – Świdnik – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 19 (z jesieni 1987) „Pismo członków «Solidarności»”, od n-ru 4 (33) z V 1989 jako „Gazeta Poza Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, od nr 7(36) z XI 1989 jako „Gazeta Poza Wszelką Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, ostatni nr 6 (43) z 7 V 1990 jako „Gazeta Samorządna. Pismo nie tylko członków «Solidarności»” Wyborcza”. 1989-1990 z-ca redaktora naczelnego, 1990-1996 redaktor naczelna „Kuriera Szczecińskiego”. Od 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej.

Autorka publikacji nt. gospodarki morskiej, np. 3-letniego (1977-1981) bloku programowego ''Odra nie tylko szansą Szczecina''.

Laureatka 3 ogólnopolskich nagród dziennikarskich, m.in. Złotego Pióra; pośmiertnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1996).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony