Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19398,Wika-Czarnowski-Wieslaw.html
2021-03-01, 10:29

Wika-Czarnowski Wiesław

Wiesław Wika-Czarnowski, ur. 5 VII 1939 w Gdańsku, zm. 16 IV 2002 w Oslo.

Ukończył ZSZ w Gdańsku. Do XII 1981 mechanik okrętowy w Porcie Gdańskim.

W VIII 1980 współorganizator strajku w swoim zakładzie, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Wydz.

13-19 XII 1981 współorganizator (wraz z A. Grabarczykiem, Świtkiem) strajku w Porcie Gdańskim. W I 1982 aresztowany, skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Potulicach. Zwolniony warunkowo w VIII 1982 ze względu na stan zdrowia.

We IX 1982 wyjechał na leczenie do Włoch, następnie do Norwegii. Współpracownik norweskiego Związku Zawodowego Transportowców oraz Solidaritet Norge-Polen, organizacji zrzeszającej norweskie związki zawodowe i intelektualistów, działającej na rzecz „S”. 1983-1989 reprezentant podziemnych władz „S” Portu Gdańskiego do współpracy z organizacjami norweskimi.

Od 1994 członek gdańskiego Stowarzyszenia Godność.

26 II – 29 IX 1982 rozpracowywany przez Wydział V KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Bernard, nr rejestracyjny 42692; 25 XI 1985 – 24 V 1989 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Cienie, nr rejestracyjny 52337.

 

Adam Borowski

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony