Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19411,Wilk-Roman.html
2023-05-29, 07:35

Wilk Roman

Roman Wilk, ur. 1 I 1948 w Kędzierzynie-Koźlu. Ukończył Państwową Szkołę Techniczną w Białymstoku (1969), technik telekomunikacji, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Wydz. Ekonomii (2006).

1972-1980 pracownik Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych, od 1980 monter w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Biazet.

Od 1980 w „S”; członek Prezydium KZ w Biazecie; współtwórca zespołu ds. informacji; współorganizator akcji na rzecz uwolnienia więźniów politycznych oraz poparcia dla społecznego projektu ustawy o cenzurze. W 1981 współorganizator sieci informacyjnej obejmującej ponad 100 zakładów pracy Białymstoku. Od 23 III 1981 członek Prezydium MKZ „S” Regionu Białystok; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, członek Prezydium ZR, odpowiedzialny za kontakty z KKP i wydawnictwa niezależne; w V 1981 współorganizator wystaw i kiermaszów książek NOWej w największych zakładach miasta; od 1 IX 1981 kierownik Sekcji Wydawnictw i Poligrafii ZR, współorganizator sieci 45 bibliotek zakładowych z literaturą niezależną; jesienią 1981 współzałożyciel, następnie szef Białostockiej Oficyny Wydawniczej. Współzałożyciel sekcji „S” Kierowców Transportu Prywatnego w Białymstoku.

13 XII 1981 współorganizator spotkania działaczy „S” w celu proklamowania strajku w zakładach pracy Białegostoku; następnie w ukryciu, poszukiwany listem gończym; organizator przygotowywania paczek dla internowanych. 31 XII 1981 współorganizator akcji plakatowej w Białymstoku. Po 13 XII 1981 (z Dariuszem Boguskim) koordynator – w kontakcie z pozostającym w ukryciu członkami Prezydium ZR (m.in. Krzysztofem Burkiem, Stanisławem Marczukiem, Jerzym Rybnikiem) – druku i kolportażu pism podziemnych, m.in. „Wiadomości Bieżących” i „Biuletynu Informacyjnego TKR NSZZ «S» Region Białystok”, akcji ulotkowych i plakatowych; członek tajnego Regionalnego MKS, następnie Tymczasowej Komisji Regionalnej „S” Regionu Białystok. W 1982 współorganizator (z Grzegorzem Borowym i Lechem Lachowskim) uruchomienia nielegalnego nadajnika telewizyjnego, z którego w trakcie nadawania „Dziennika Telewizyjnego” wyemitowano napis „Solidarność”, odebrany na jednym z białostockich osiedli, współorganizator podziemnego radia „S”. 21 XII 1982 aresztowany, 5 IV 1983 zwolniony, następnie pod dozorem milicyjnym; 26 VII 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. W 1986 uczestnik reaktywowania podziemnych struktur regionalnej „S”. Współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego. W 1988 członek białostockiej RKW. 1988-1996 współzałożyciel, wicedyr., dyr. Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji Techniczno-Organizacyjnych ITO.

W 1989 wiceprzewodniczący KO „S” Ziemi Białostockiej, współorganizator pierwszych samorządów w woj. białostockim. Od 1992 poza strukturami „S”. Od 1997 prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Do 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Druk; 1982-1983 w ramach SOR krypt. Dzik; 1983-1984 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Lis; 1985-1986 w ramach KE krypt. Śmiały.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony