Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19413,Wilowski-Andrzej-Zbigniew.html
2023-05-29, 07:30

Wilowski Andrzej Zbigniew

Andrzej Zbigniew Wilowski, ur. 16 XII 1954 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tamże, Wydz. Filologiczny (1981).

1973–1976 organizator Warsztatów Artystycznych tamże, 1974–1978 zw. z Teatrem Ósmego Dnia. 1976–1980 współpracownik KOR/KSS KOR, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pisma „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, książek NOW-ej, Arki oraz ulotek. 1977–1980 w SKS w Poznaniu, zatrzymywany, poddawany rewizjom1977–1980 współpracownik Uniwersytetu Latającego/TKN, organizator wykładów Stanisława Barańczaka i wieczorów autorskich. W 1977 uczestnik zbierania podpisów w obronie zwolnionego z UAM S. Barańczaka. 1977–1980 prowadził niezależną bibliotekę w prywatnym mieszkaniu. 1977–1981 redaktor, drukarz ulotek i dokumentów SKS; w 1978 wydawca Zeszytu SKS (Adam Michnik, Nowy ewolucjonizm). 1978–1982 współpracownik niezależnego Wydawnictwa Witrynka Literatów i Krytyków w Poznaniu.

IX 1980 współzałożyciel NZS UAM, 8–18 II 1981 współorganizator strajku studenckiego na UAM ws. rejestracji NZS; 1980–1981 drukarz pism NZS UAM. IX 1980 – XII 1981 współpracownik MKZ/ZR Wielkopolska.

13 XII 1981–1983 współpracował z Januszem Pałubickim w ramach TKK Regionu Wielkopolska/TZR Wielkopolska. 13 XII 1981 – 1983 kolporter znaczków poczt podziemnych, banknotów, kaset z nagraniami audycji podziemnego Radia „S”, 13 XII 1981 – 1989 zbierał informacje nt. aktywności podziemnych struktur zakładowych, współpracownik pisma „Biuletyn Informacyjny” Niezależnej Inicjatywy Wydz. Filologicznego UAM. W 1982 współzałożyciel podziemnego pisma „Veto”, organizator sprzętu poligraficznego. 1982–1985 drukarz, 1988–1990 autor, redaktor podziemnego pisma „Obserwator Wielkopolski”. 1982–1983 stażysta w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, 1983–1985 nauczyciel w Gminnej Szkole Zbiorczej w Czerwonaku k. Poznania (filia w Kicinie k. Poznania), 1985–1986 w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, 1986–1988 w Zespole Szkół Elektrycznych tamże; autor w podziemnym piśmie „Czas Kultury”. Od 1988 na rencie, współpracował jako dziennikarz z prasą oficjalną: krakowskim „Czasem”, „Gazetą Handlowo-Przemysłową”, „Gazetą Wyborczą”, 1991–1992 kierownik działu współpracy z zagranicą na UAM, 1992–2000 wykładowca w Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej (akcje ulotkowe). 1990–2009 członek SDP, 2002–2009 Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 2008–2014 wiceprezes stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury Ptaak. 2011 współredaktor (z Jackiem Kasprzyckim, Tamarą Sorbian i Henrykiem Lubawym) witryny internetowej dot. sztuki Artwakat.

Autor tomu poetyckiego Wiersze (Witrynka Literatów i Krytyków 1980).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

9 VIII 1977 – 30 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOR krypt. Adwokat.

 

Cyryla Staszewska|Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony