Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19414,Winciorek-Romuald.html
2023-03-30, 13:53

Winciorek Romuald

Romuald Winciorek, ur. 10 V 1920 w Bonarowie k. Skierniewic, zm. 20 X 2003 w Trzebnicy. Ukończył Szkołę Rolniczą w Pułtusku (ok. 1936).

1936–1945 pracownik w gospodarstwie rodziców w Bonarowie k. Krosnowa. 1938–1939 w Harcerskich Drużynach Przeciwlotniczych tamże. Od X/XI 1939 członek konspiracyjnych organizacji ziemi skierniewickiej, od 1941 żołnierz ZWZ/AK, 1945–1947 w Zrzeszeniu WiN: w 1945 założył komórkę Zrzeszenia WiN w Świebodzicach na Dolnym Śląsku.

1945–1948 pracownik Powiatowego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Świdnicy i Państwowej Fabryki Zegarów w Świebodzicach, 1948–1950 Wydz. Rolnego Urzędu Powiatowego w Trzebnicy, 1948–1985 właściciel gospodarstwa rolnego w Wilczynie Leśnym k. Obornik Śląskich, 1950–1956 pracownik w Spółdzielni Rzemieślniczej w Trzebnicy, 1956–1969 pracownik m.in. w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie i Powiatowym Ośrodku Maszyn w Obornikach Śląskich, 1969–1985 prezes Kółka Rolniczego w Wilczynie Leśnym.

Od 1979 współpracownik niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”: kolporter, w swoim domu udostępniał pomieszczenia na druk.

Od IX 1980 współorganizator NSZZ Solidarność Wiejska w woj. wrocławskim, od III 1981 członek zarządu Tymczasowego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego/WKZ „S” RI (od 21 VI przew. komisji organizacyjnej); 8–9 III 1981 uczestnik zjazdu zjednoczeniowego zw. zaw. rolników indywidualnych w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI. 19 III uczestnik sesji WRN w Bydgoszczy, na której pobito m.in. Jana Rulewskiego; IX/X przedstawiciel WKZ „S” RI Województwa Wrocławskiego na I KZD; V–XI 1981 współzałożyciel, redaktor niezależnego pisma „Nasza Ziemia”. 15 i 22 XI współorganizator I WZD „S” RI Województwa Wrocławskiego. W XII 1981 uczestnik spotkania założycielskiego Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość we Wrocławiu. 1981–1989 prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych/podziemnych, zbiory udostępniał lokalnym działaczom „S” RI.

XII 1981 – 1983 organizator pomocy żywnościowej rodzinom osób represjonowanych. XII 1981 – 1989 współorganizator sieci kolportażu podziemnych pism wśród rolników w rejonie Obornik Śląskich i Trzebnicy, m.in. „Z Dnia na Dzień... i „Solidarność Walcząca”. VI 1982 – 1990 współpracownik SW; 1982–1987 w domu udostępniał lokal na druk ulotek, pism „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski” oraz znaczków poczty podziemnej. 1983–1984 z jego gospodarstwa rolnego nadawano audycje podziemnego Radia SW. Od 1985 na emeryturze. 17 IX współzałożyciel, 18 IX 1988 – 1989 członek Tymczasowej Rady Wojewódzkiej/Zarządu Wojewódzkiego „S” RI Województwa Wrocławskiego.

W 1989 współorganizator PSL, 1990–1994 w Partii Wolności.

Do 25 X 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Trzebnicy w ramach SOR krypt. Solidarność Chłopska.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Wilczyn Leśny

Opcje strony