Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Winiarska Danuta Maria

Danuta Maria Winiarska (z d. Filarska; od 1990 Kuroń), ur. 15 VIII 1949 w Warszawie. 1968-1970 studentka historii na Uniwersytecie Warszawskim; absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1976).

X 1980 – IV 1981 członek zespołu redakcyjnego (wraz z mężem Januszem Winiarskim) „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, IV-XII 1981 (także z mężem) „Biuletynu Informacyjnego «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników «Solidarność Wiejska»”, XI-XII 1981 „Informatora” wydawanego przez WKZ „S” RI. IV-VI 1981 zatrudniona etatowo jako redaktor przy ZR Środkowo-Wschodniego, od VII 1981 przy WKZ „S” RI.

13 XII 1981 uczestniczka wyniesienia sprzętu poligraficznego z siedziby ZR w Lublinie; 13-14 XII 1981 uczestniczka strajku w WSK PZL Świdnik, członek redakcji „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”. 14-16/17 XII 1981 skierowana do pomocy w organizacji strajku w FSC w Lublinie. W I 1982 drukarz (wraz z Bernardem Nowakiem) na powielaczu offsetowym, przechowywanym w mieszkaniu B. Nowaka w Lublinie, 2 pierwszych nr. „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” (później „Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Wydanie wojenne”). Od I 1982 współorganizatorka pomocy dla internowanych, więzionych i represjonowanych. W IV 1982 współinicjatorka (wraz z Andrzejem Sokołowskim i Kazimierzem Susłem), do X 1982 członek Komitetu Założycielskiego RKK, X 1982 – jesień 1984 członek RKK, odpowiedzialna za organizację pomocy dla represjonowanych oraz kontakty z zagranicą, m.in. w Belgii z Janem Kułakowskim ze Światowej Konfederacji Pracy, Biurem Solidarności w Brukseli oraz Katolickim Uniwersytetem w Leuven (pomoc charytatywna dla Lublina); do 1987 wspierała akcję Wakacje z Bogiem; przekazywała informacje z Lubelszczyzny do „Tygodnika Mazowsze” oraz RWE. 1984-1986 członek TZR, od X 1986 Tymczasowej Rady Regionu Środkowo-Wschodniego. Zaangażowana w działalność Fundacji SOS i Uniwersytetu w Teremiskach.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry