Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19431,Wisniewski-Jozef-Henryk.html
2023-06-09, 03:19

Wiśniewski Józef Henryk

Józef Henryk Wiśniewski, ur. 9 I 1931 w Łodzi.

1944-1945 żołnierz 25 Pułku AK; 1945-1948 żołnierz konspiracyjnego Wojska Polskiego (oddział Dąba). Członek ZAIKS; członek-współzałożyciel SPP (od 1989). Poeta, dziennikarz, reporter; w 1953 debiut reporterski; w 1954 debiut poetycki w tygodniku „Wieś”; 1957-1958 współredaktor „Sztandaru Młodych”; 1960-1961 kierownik literacki Państwowego Teatru Ziemi Łódzkiej; 1963-1964 współpracownik „Tygodnika Kulturalnego”; 1967-1968 redaktor „Życia Pabianic”; 1970-1974 redaktor „Ziemi Łęczyckiej”; 1974-1976 redaktor „Głosu Włókniarskiego”; 1978-1981 i 1990-1991 pracownik Rozgłośni Polskiego Radia.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ RPR w Łodzi. W 1981 członek KPN, szef Obszaru III KPN w Łodzi.

1982-1989 publicysta w pismach niezależnych: „Bez Dyktatu”, „Obecność”, „Kurs” i „Tygodnik Mazowsze”; kolporter wydawnictw niezależnych; współpracownik „Solidarności Ziemi Łódzkiej”, dodatku literackiego „Słowa Obecności”. Absolwent Wydz. Polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego (1985).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2005), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2003).

VI 1983 – 20 XII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOS.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony