Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Witowski Krzysztof

Krzysztof Witowski, ur. 19 III 1958 w Nowym Sączu. 1976 ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

1976-1982 zatrudniony jako kierowca w Nowosądeckim Kombinacie Budowlanym w Nowym Sączu.

Od 1980 w „S” NKB w Nowym Sączu. 1981-1989 właściciel księgozbioru wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 w podziemnych strukturach „S” (wraz z Tadeuszem Piaseckim, Zdzisławem Saczko, Jerzym Janikiem); zaangażowany w pomoc na rzecz represjonowanych. 1983-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Mszy za Ojczyznę. 25 III 1982 zatrzymany, przetrzymywany w KW MO w Nowym Sączu i AŚ w Krakowie; 6 V 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych za uczestnictwo w zawieszonym związku i sporządzanie matryc „do powielania nielegalnego pisma związkowego pt. Nowosądeckie Wiadomości zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Osadzony w ZK w Hrubieszowie. 14-19 IX 1982, wraz z grupą współwięźniów, prowadził głodówkę o przyznanie statusu więźnia politycznego. Zwolniony warunkowo 26 V 1983, następnie objęty amnestią z 1983. 1983-1992 wydawca magazynowy w Nowosądeckim Kombinacie Budowlanym.

23 III 1989 – 1991 w KO „S” w Nowym Sączu; czynnie pomagał przy organizacji działań związanych z wyborami 4 VI. 1989-1992 w reaktywowanej „S”. 1993-1997 magazynier/kierowca w Hurtowni Spożywczej KIER w Nowym Sączu. 1997-2004 zagraniczne wyjazdy zarobkowe. 2005-2008 glazurnik w Technobud Polska w Warszawie.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry