Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19454,Wlodarczak-Krzysztof.html
2023-10-01, 07:26

Włodarczak Krzysztof

Krzysztof Włodarczak, ur. 8 VI 1956 w Kościanie, zm. 17 VIII 2008 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zespole Szkół Zawodowych w Kościanie (1981).

1971-1974 pracownik Zakładów Urządzeń Chemicznych Metalchem Kościan, 1976-1977 mechanik maszyn i urządzeń tytoniowych w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu Zakład w Kościanie, 1977-1979 sprężarkowy we Wrocławskich Zakładach Rejonowych Gazów Technicznych Polgaz Wytwórnia w Kościanie, w 1979 mechanik sterylizator w Zakładach Przemysłu Spożywczego w Kościanie, 1979-1982 obchodowy – monter gazociągu, mistrz ds. sieci i instalacji w PGNiG Poznań.

Po 13 XII 1981 autor akcji przygotowania i kolportażu ulotek w Kościanie, 8 II 1982 aresztowany, 3 III 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Lesznie, Poznaniu, Kaliszu, Wrocławiu i Strzelinie, 21 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. Do 1984 bez zatrudnienia. 1984-1991 administrator, specjalista ds. BHP i p.poż., specjalista ds. zaopatrzenia, kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kościanie. Od 1985 w kontakcie z TZR „S” w Lesznie, od 1987 w jej składzie, jako przedstawiciel Ziemi Kościańskiej. Uczestnik akcji ulotkowych, współorganizator kolportażu ulotek na Ziemi Kościańskiej; w 1988 przewodniczący Tymczasowej KZ „S” w PGKiM w Kościanie, od XII 1988 przewodniczący TKK „S” Ziemi Kościańskiej; przeciwnik ugody Okrągłego Stołu. W V 1989 zrezygnował z członkostwa w „S”.

Od 12 I 1991 pracownik Urzędu Miejskiego w Kościanie.

W 1982 rozpracowywany przez KW MO w Lesznie, 1988-1989 przez WUSW w Lesznie w ramach SOS krypt. Ozyrys.

 

Waldemar Handke

Region Wielkopolska, Kościan

Opcje strony