Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Włodarczyk Julitta Maria

Julitta Maria Włodarczyk (z d. Inglot), ur. 27 VII 1960 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej (1985).

1979-1985 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego.

IX 1980 – XI 1981 członek Komitetu Założycielskiego, następnie Tymczasowego Zarządu, po rejestracji Komisji Rewizyjnej NZS na UAM; uczestniczka niezależnego ruchu wydawniczego NZS: od VIII 1980 autorka, drukarz, kolporterka pism (m.in. „Serwisu Informacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Uniwersytet im. A. Mickiewicza”) i ulotek, organizatorka zbiórek pieniędzy na pomoc dla represjonowanych, w II 1981 delegat na strajk Uniwersytetu Łódzkiego. Od IX 1980 w kontakcie z KPN i RMP.

16 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia (AŚ) w Poznaniu, następnie w Gołdapi, 30 IV 1982 zwolniona.

1985-1991 nauczycielka jęz. polskiego w SP nr 79 w Poznaniu, 1994-1999 w SP nr 39 tamże, 1999-2007 w Gimnazjum nr 42, od 2007 wizytator w Kuratorium Oświaty.

Odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Poznania dla Internowanych w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (2001).

Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry